Εκλεγμένος επρόσωπος Armin Laschet

Landtag Nordrhein-Westfalen

Armin Laschet
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 14.05.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Aachen II
Αξίωμα: Fraktion (Fraktionvorsitzender)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Armin Laschet
Ιστοσελίδα: https://armin-laschet.de
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Armin-Laschet/109478215738226
Twitter: https://twitter.com/ArminLaschet
Link:
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition