Λαϊκή εκπρόσωπος Birgit Herdejürgen

Schleswig-Holsteinischer Landtag

Μέλος των Επιτροπών:

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen

  SPD, τελευταία έκδοση 15.09.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Martin Habersaat. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.

  Die SPD-Landtagsfraktion tritt – wie auch der SPD-Landesverband – weiterhin für eine endgültige und dauerhafte Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein ein. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge setzt allerdings voraus, dass den Kommunen hierdurch keine finanziellen Nachteile entstehen bzw. die hiermit verbundenen Einnahmeausfälle der Kommunen auskömmlich vom Land gegenfinanziert werden. Die Kommunen müssen dauerhaft in der Lage sein, den Ausbau ihrer kommunalen Straßen im erforderlichen Umfang sicherzustellen. Diese Forderungen haben wir in der Vergangenheit auch wiederholt an die Regierungskoalition aus CDU, Bündnis90/Die Grünen und FDP gestellt – bisher ohne Erfolg.

  Die Regierungskoalition aus CDU, Bündnis90/Die Grünen

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Petition zum Erhalt der schienengebundenen Bäderbahn nach Timmendorfer Strand und Scharbeutz

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 13.09.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Taktverdichtung S21 zwischen Aumühle und Bergedorf

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 16.05.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Auflösung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein /Beendigung der Zwangsmitgliedschaften von PFK

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 18.04.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kein Steuergeld für Kinder- und Zwangsarbeit. Für Umweltschutz und faire Arbeit – hier und weltweit

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 28.11.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kitagebühren in Schleswig-Holstein

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 03.11.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Winterferien für Schleswig-Holstein

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 21.02.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Abschiebungen in den Krieg - Schutz für Geflüchtete aus Afghanistan!

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 22.06.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung Straßenbaubeiträge in Schleswig-Holstein Keine staatlich angeordnete Existenzgefährdung

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 21.10.2016
  Καμία απάντηση

Birgit Herdejürgen
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 07.05.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Steinburg-Ost
Αξίωμα: Fraktion (Parl. Geschäftsführerin)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Birgit Herdejürgen
Ιστοσελίδα: http://www.spd-steinburg.de/herdejuergen
Twitter: https://twitter.com/bherdejuergen
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition