Λαϊκή εκπρόσωπος Eva-Maria Stange

Sächsischer Landtag σε Σαξωνία - Έχει παραιτηθεί

Dr. Eva-Maria Stange - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 31.08.2014
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Dresden 6
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Eva-Maria Stange
Ιστοσελίδα: http://www.evamariastange.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition