Εκλεγμένος επρόσωπος Gordan Dudas

Landtag Nordrhein-Westfalen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder ab der 5 Klasse

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 24.08.2020
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Jetzt kommt es auf euch an: #NotMyHochschulgesetz

  SPD, τελευταία έκδοση 07.10.2019

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Jochen Ott. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Die SPD-Fraktion hat sich bis zuletzt mit allen parlamentarisch zur Verfügung stehenden Mitteln gegen das von CDU und FDP beschlossene Hochschulgesetz zur Wehr gesetzt. Leider erfolglos. Die in der Petitionsbegründung zum Ausdruck gebrachten Anliegen teilen wir ausdrücklich. Die über 36.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner belegen: Das mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP verabschiedete Hochschulgesetz schadet dem Wissenschaftsstandort NRW.

  ·Die Einschränkung der studentischen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte ist deutschlandweit beispiellos: In Nordrhein-Westfalen sind rund 27.000 studentische Hilfskräfte in der universitären Lehre und Forschung tätig – über die Einführung von Vertretungen für studentische Hilfskräfte sollen

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!

  SPD, τελευταία έκδοση 28.06.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Ich setze mich für eine vollständige Beitragsfreiheit in der Bildung ein! Daher bin ich sehr froh, dass sowohl meine Fraktion als auch meine Partei dies ebenfalls unterstützen. Für uns ist nämlich klar: Bildung muss von der Kita bis zur Hochschule oder auch bis zum „Meister“ gebührenfrei sein. Es wird Zeit, dass nach der Freistellung des letzten Kita-Jahres nun endlich auch die restlichen Jahre betragsfrei werden. Genug Geld ist nämlich da. Daher setzt sich meine SPD-Fraktion weiter dafür ein, auch in den kommenden Beratungen zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes. Denn leider will die Landesregierung lediglich ein weiteres Jahr beitragsfrei stellen, was bei Weitem nicht ausreicht.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Änderung des Einschulungs-Stichtags in NRW vom 30. September auf den 30. Juni!

  SPD, τελευταία έκδοση 20.02.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Sehr geehrte Frau Montanino,

  vielen Dank für Ihre Anfrage. Gern nehme ich Stellung zur Frage des Stichtags für die Einschulung. Die Thematik ist nach meiner Ansicht äußerst komplex und – wie ich finde – schwer pauschal mit ja oder nein zu beantworten. Vielmehr muss das Kind im Mittelpunkt stehen. Es ist gut und richtig, dass das Thema wieder stärker in der Öffentlichkeit steht und jetzt auch wieder im Schulausschuss des Landtags NRW auf die Tagesordnung gesetzt wird. Sämtliche Argumente müssen endlich so gegeneinander abgewogen werden, dass am Ende eine Lösung steht, die dem individuellen Anspruch möglichst jedes einzelnen Kindes gerecht wird.

  Ein Stichtag sollte eigentlich vor allem der Orientierung dienen. Da es Gründe für und gegen eine

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Nordrhein-Westfalen

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 31.12.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!

  SPD, τελευταία έκδοση 19.09.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Vielen Dank für die Möglichkeit, meine Position zu der Petition „Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW“ zu erläutern und damit Stellung zu beziehen.

  Sowohl ich selbst als auch meine Partei und auch die SPD-Landtagsfraktion setzen uns für Beitragsfreiheit in Kitas ein. Denn nach unserer Überzeugung muss Bildung grundsätzlich gebührenfrei sein. Zu Regierungszeiten haben wir als SPD mit der Freistellung des letzten Kita-Jahres bereits den ersten Schritt gemacht. Gerade jetzt in Zeiten finanzieller Spielräume muss nun endgültig die Beitragsfreiheit realisiert werden.

  Daher fordern wir im Landtag – übrigens als einzige Fraktion – eine komplette Beitragsfreiheit. Dabei haben wir auch ein Konzept für mehr Qualität in Kitas vorgelegt. Deshalb unterstütze ich das Ziel der Petition natürlich!

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Neuauflage der zentralen Prüfung 10 im Fach Englisch

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 20.05.2017
  Καμία απάντηση

Gordan Dudas
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 14.05.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Märkischer Kreis III
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Gordan Dudas
Ιστοσελίδα: http://www.gordan-dudas.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition