përfaqësues Holger Müller

Landtag Nordrhein-Westfalen


Holger Müller
parti : CDU
fraksion: CDU
Zgjedhur : 14.05.2017
zgjedhjet e ardhshme : 2022
rrethi zgjedhor : Rheinisch-Bergischer Kreis I
rol: Fraktion (Tourismuspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Holger Müller
Faqja e internetit : http://www.klartext-mueller.de
Facebook: https://www.facebook.com/klartextmueller/
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International