изборни длъжности Holger Müller

Landtag Nordrhein-Westfalen

Член на комисиите:

Holger Müller
страна : CDU
фракция: CDU
Избрано на: 14.05.2017
избори: 2022
избирателен район: Rheinisch-Bergischer Kreis I
функция: Fraktion (Tourismuspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Holger Müller
уебсайт: http://www.klartext-mueller.de
Facebook: https://www.facebook.com/klartextmueller/
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International