Λαϊκή εκπρόσωπος Inés Brock

Stadtrat σε Χάλλε (Ζάαλε)

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Nein zur Nordtangente und dem Gewerbepark Tornau

  Bündnis 90/Die Grünen
  πρόσφατα γραμμένο σε 26.06.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Soziokulturelles Zentrum HaSi bleibt in der Hafenstr. 7!

  Bündnis 90/Die Grünen
  πρόσφατα γραμμένο σε 05.12.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Für den Erhalt der Linden am Riveufer

  Bündnis 90/Die Grünen τελευταία έκδοση 28.09.2018

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Meine Fraktion Bündnis 90/Die Grünen werden beantragen, dass die Planungen völlig neu gestaltet werden, damit mehr Platz für die Bäume geschaffen wird und die Straße als Fahrradstrasse ausgewiesen wird. Eine zusätzliche Entsiegelung der Streckenbereiche sind darüber hinaus möglich und förderlich für die Entwicklung der Bäume.
  Diese Position hatten wir von Beginn an, noch bevor die berechtigten Proteste der Bürger*innen begannen. Die Bäume haben ein Recht darauf ihre bereits erworbene Standortfestigkeit weiterhin zu entfalten ... nicht nur in der Allee sondern in allen Bereichen des Riveufers.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Das Labim in Halle als Kulturort erhalten

  Bündnis 90/Die Grünen
  πρόσφατα γραμμένο σε 23.05.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine krebsauslösenden Abgase! Verhindert die Altreifenverwertungsanlage am Hafen Halle-Trotha

  Bündnis 90/Die Grünen
  πρόσφατα γραμμένο σε 16.01.2015
  Καμία απάντηση


Dr. Inés Brock
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
Εκλεγμένος (η) την: 26.05.2019
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition