representant Inés Brock

Stadtrat i Halle (Saale)


Dr. Inés Brock
parti: Bündnis 90/Die Grünen
vald den: 26.05.2019
Nästa val: 2024
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International