Εκλεγμένος επρόσωπος Joachim Schulze

Kreistag σε Landkreis Celle

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Die Erich Kästner Schule darf nicht verkauft werden

  SPD τελευταία έκδοση 28.04.2016

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Es liegt mir zu dem Sachverhalt noch keine entscheidungsfähige Beschlussvorlage der Kreisverwaltung vor und solange diese Angelegenheit in den zuständigen Ausschüssen nicht beraten wurde, besteht überhaupt kein Anlass zum Verkauf. Außerdem muss die Beschulung der Schülerinnen und Schüler gesichert sein. Hier liegt mir ebenfalls kein Konzept vor.
  MfG
  Joachim Schulze
  SPD-Kreistagsfraktion

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Nein zur Y-Trasse!

  SPD
  γραμμένο στις 28.11.2014
  Καμία απάντηση

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα