Εκλεγμένος επρόσωπος Kay Senius

Stadtrat σε Χάλλε (Ζάαλε)

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Nein zur Nordtangente und dem Gewerbepark Tornau

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 26.06.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Soziokulturelles Zentrum HaSi bleibt in der Hafenstr. 7!

  SPD τελευταία έκδοση 11.12.2018

    Διαφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Stellungnahme des Stadtrates Kay Senius zur Petition „Soziokulturelles Zentrum HaSi bleibt in der Hafenstr. 7!“
  Die SPD-Fraktion hat in der Vergangenheit die Förderung soziokulturelle Projekte unterstützt – und wird das auch weiterhin tun. Projekte dieser Art können ihre gesamtgesellschaftliche Funktion jedoch nur dann entfalten, wenn unter Wahrung geltenden Rechts nicht in die bestehenden Rechte Dritter zu deren Nachteil eingegriffen wird, die Projektstandorte vom nachbarschaftlichen Umfeld akzeptiert werden und mögliche Konflikte mit Empathie und Sensibilität sowie einer deeskalierenden und konstruktiven Grundhaltung angegangen werden.
  Das vom Capuze e. V. am Standort Hafenstraße 7 verantwortete Projekt „Hasi“ erfüllt diese Voraussetzungen

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Für den Erhalt der Linden am Riveufer

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 27.09.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Das Labim in Halle als Kulturort erhalten

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 23.05.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine krebsauslösenden Abgase! Verhindert die Altreifenverwertungsanlage am Hafen Halle-Trotha

  SPD τελευταία έκδοση 19.01.2015

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.


Kay Senius
κόμμα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 26.05.2019
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition