Εκλεγμένος επρόσωπος Marcus Optendrenk

Landtag Nordrhein-Westfalen

Dr. Marcus Optendrenk
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 14.05.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Viersen II
Αξίωμα: Fraktion (stellv. Vorsitzender)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus Optendrenk
Ιστοσελίδα: http://www.marcus-optendrenk.de
Twitter: https://twitter.com/Moptendrenk
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα