изборни длъжности Oliver Grundmann

Stadtrat в / след Щаде

Oliver Grundmann
страна : CDU
фракция: CDU
избори: 2021
функция: 2. stellv. Bürgermeister
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Grundmann
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега