Zvolení zástupcovia ľudí Oliver Grundmann

Stadtrat v Stade

Oliver Grundmann
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Nové voľby: 2021
funkcia: 2. stellv. Bürgermeister
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Grundmann
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz