volení zástupci Oliver Grundmann

Stadtrat v Stade

Oliver Grundmann
Strana: CDU
skupina : CDU
volební : 2021
funkce : 2. stellv. Bürgermeister
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Grundmann
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní