Λαϊκή εκπρόσωπος Sigrid Müller

Stadtverordnetenversammlung σε Πότσδαμ - Έχει παραιτηθεί

Γνωμοδότηση για την αναφορά RETTET DEN WALD IN POTSDAM SÜD! Einzigartige Natur schützen und Bebauung verhindern.

DIE LINKE

τελευταία εγγραφή στο 29/01/2019
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Babelsberger Wald muss bleiben - keine Abholzung in der Rudolf-Breitscheid-Strasse

DIE LINKE, τελευταία επεξεργασία στο 26/08/2018

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Der Erhalt dieses Waldstücks entspricht dem Willen und den Interessen vieler Potsdamerinnen und Potsdamer. Das ist für mich ein wichtiges Entscheidungskriterium. Der Wald ist ein wichtiger Klimaregulator und wird von vielen Menschen zur Naherholungsgebiet genutzt. In Potsdam wird immer wieder Wald und anderes Grün der nachträglichen Schaffung von Infrastruktureinrichtungen geopfert. Das muss aufhören

Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der Biosphäre Potsdam als Tropenhalle

DIE LINKE, τελευταία επεξεργασία στο 25/08/2017

Καμία επίσημη δήλωση.

Die Fraktion DIE LINKE hat sich seit Beginn der Diskussion um die Perspektive der Biosphäre für deren Erhalt als Tropenhalle ausgesprochen. Dafür sprechen die Einmaligkeit der Halle als Bildungseinrichtung und touristischer Anziehungspunkt. Ergänzt mit anderen, neuen in dem Gebäude unterzubringenden Funktionen könnte die Wirtschaftlichkeit der Betreibung der Tropenhalle optimiert werden.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Traditionssportstätte Sandscholle!

DIE LINKE

τελευταία εγγραφή στο 01/03/2017
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά JETZT! Für bessere KiTa-Betreuung in Potsdam

DIE LINKE, τελευταία επεξεργασία στο 09/08/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Die Verbesserung der Qualität der Betreuung in Potsdamer Kitas ist schon seit vielen Jahren Thema im Jugendhilfeausschusses und in der Fraktion. Die Notwendigkeit der Verbesserung des Personalschlüssels ist inzwischen fachlich fundiert begründet. Dazu gehören die Freistellungszeiten für Kita-Leiter/innen, die Berücksichtigung von Zeiten für Fortbildung, Urlaub und Krankheit , vor allem aber die Festlegung des Betreuungsschlüssels auf der Grundlage der tatsächlich vorhandenen Betreuungsbedarfe. Hinzu kommt, dass mit der Aufnahme von Flüchtlingskindern in Kitas der Anspruch an Bildung und Erziehung noch einmal qualitativ gestiegen ist. Ich plädiere dafür, dass sich Land und Stadt diesen Herausforderungen gemeinsam stellen und das sich gegenseitige Zuschieben von Verantwortung auf Kosten der Kinder, Eltern und Erzieherinnen aufhört und zeitnah Lösungen gefunden werden, damit der Anspruch der Kinder auf Bildung, Erziehung und Förderung individuell und ganzheitlich umgesetzt werden kann. Die Kinderfreundliche Stadt Potsdam muss dazu ihren Beitrag leisten, ohne das Land aus seiner Verantwortung zu entlassen.
Dr. Sigrid müller

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet den Pfingstberg: kein privater Park für Springer Vorstand Döpfner auf 60.000qm

DIE LINKE

Το email δεν μπορεί να βρεθή για τεχνικούς λόγους

Dr. Sigrid Müller - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE
Νέες εκλογές: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα