Εκλεγμένος επρόσωπος Stanislaw Tillich

Sächsischer Landtag σε Σαξωνία - Έχει παραιτηθεί

Stanislaw Tillich - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 31.08.2014
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Bautzen 3
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Stanislaw Tillich
Ιστοσελίδα: https://www.stanislaw-tillich.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition