Εκλεγμένος επρόσωπος Stefan Zimkeit

Landtag Nordrhein-Westfalen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder ab der 5 Klasse

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 24.08.2020
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Jetzt kommt es auf euch an: #NotMyHochschulgesetz

  SPD, τελευταία έκδοση 07.10.2019

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Jochen Ott. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Die SPD-Fraktion hat sich bis zuletzt mit allen parlamentarisch zur Verfügung stehenden Mitteln gegen das von CDU und FDP beschlossene Hochschulgesetz zur Wehr gesetzt. Leider erfolglos. Die in der Petitionsbegründung zum Ausdruck gebrachten Anliegen teilen wir ausdrücklich. Die über 36.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner belegen: Das mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP verabschiedete Hochschulgesetz schadet dem Wissenschaftsstandort NRW.

  ·Die Einschränkung der studentischen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte ist deutschlandweit beispiellos: In Nordrhein-Westfalen sind rund 27.000 studentische Hilfskräfte in der universitären Lehre und Forschung tätig – über die Einführung von Vertretungen für studentische Hilfskräfte sollen

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!

  SPD, τελευταία έκδοση 29.06.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Kitas sind wichtige Bildungseinrichtungen. Deshalb müssen sie beitragsfrei sein und von allen steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen finanziert werden, egal ob sie eigene Kinder haben oder nicht. Die landesweite Abschaffung der Kindergartenbeiträge würde zudem den Flickenteppich beseitigen, bei dem Familien in unterschiedlichen Kommunen erheblich voneinander abweichende Gebührenhöhen zu tragen haben. Während in sehr wohlhabenden Städten die Kitas bereits heute gebührenfrei sind, werden Eltern insbesondere in ärmeren Kommunen oft weit überdurchschnittlich belastet. Das ist ungerecht und widerspricht dem Ziel gleicher Lebensverhältnisse in NRW.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Änderung des Einschulungs-Stichtags in NRW vom 30. September auf den 30. Juni!

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Nordrhein-Westfalen

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 31.12.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!

  SPD, τελευταία έκδοση 21.09.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Kitas sind Bildungseinrichtungen und die müssen kostenfrei werden. Zudem ist die Abschaffung der Kita-Gebühren ein guter Weg Familien, die einen besonderen Beitrag für die Gesellschaft leisten, finanziell zu entlasten.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Neuauflage der zentralen Prüfung 10 im Fach Englisch

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 20.05.2017
  Καμία απάντηση

Stefan Zimkeit
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 14.05.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Oberhausen II - Wesel I
Αξίωμα: Fraktion (Haushaltspolitischer Sprecher), Fraktion (Finanzpolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zimkeit
Ιστοσελίδα: http://www.stefan-zimkeit.de
Twitter: https://twitter.com/stefanzimkeit
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα