Εκλεγμένος επρόσωπος Veit Wilhelmy

Γνωμοδότηση για την αναφορά Ermöglichen eines Bürgerentscheids über die Citybahn in Wiesbaden!

Unabhängige & Freie Wähler

τελευταία εγγραφή στο 06/02/2018
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Sanierungsstau an Wiesbadener Schulen abbauen

Unabhängige & Freie Wähler τελευταία επεξεργασία στο 26/10/2017

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Unsere Schulen befinden sich in einem inakzeptablen Zustand. Sollten wir nun die Chance nicht wahrnehmen, endlich zu handeln, werden die Probleme in Zukunft noch größer als sie ohnehin schon sind. Dies kann nicht im Interesse der Entscheidungsträger sein, denn es ist weder fiskalisch noch bildungspolitisch in irgendeiner Weise wünschens- oder erstrebenswert.
Die LKR&ULW Fraktion fordert daher, den Sanierungsstau zu beenden und den Lippenbekenntnissen der Vergangenheit Taten folgen zu lassen.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Helft uns die Abschiebung unserer Mitschüler zu verhindern !!

Unabhängige & Freie Wähler

τελευταία εγγραφή στο 13/06/2017
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Wiesbadener Nachtleben und Gestüt Renz

Unabhängige & Freie Wähler

τελευταία εγγραφή στο 01/03/2017
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά HAUS DER STADTKULTUR: Stadtmuseum ins Alte Gericht! Keine Umnutzung für „hochwertiges Wohnen“

Unabhängige & Freie Wähler τελευταία επεξεργασία στο 23/05/2016


Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Gemäß unseren Wahlbausteinen vom 12.09.16 unserer Mitglieder wurde weit vor dem Wahlkampf u.a. folgendes als Ziel (Wahlbausteine) formuliert: "Kultur:
- zukünftiges Stadtmuseum im Alten Gericht in der Moritzstraße realisieren
- Wahrung und Pflege des historischen Erbes
- konsequenterer Denkmalschutz"

MfG. Veit Wilhelmy, Stadtverordneter der Unabhängigen Liste Wiesbaden (ULW) ulw.online/

Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Erhöhung der Hundesteuer in Wiesbaden

Unabhängige & Freie Wähler τελευταία επεξεργασία στο 28/04/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Ich lehne die Erhöhung der Hundesteuer ab aus folgenden Gründen:
1. Es gibt andere Instrumente um mehr Einnahmen als Stadt zu generieren. Nachzulesen unter: ulw.online/wahlbausteine-der-unabhaengigen-liste-wiesbaden-ulw-beschlossen-am-12-09-15/haushalt-finanzen-daseinsvorsorge/
2. Für Hund und Hundehalter muss in Wiesbaden mehr gemacht werden. Z.B. Hundewiesen, nachzulesen unter: ulw.online/wahlbausteine-der-unabhaengigen-liste-wiesbaden-ulw-beschlossen-am-12-09-15/sport-freizeit-vereine-ehrenamt/ Wir sind die einzige politische Kraft, die sich mit einzelnen Fragen um die Hundehaltung ernsthaft beschäftigen.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Gehwegreinigung in Bürgerhand

Unabhängige & Freie Wähler τελευταία επεξεργασία στο 21/04/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhaltet die Henkell Eisbahn in Wiesbaden

Unabhängige & Freie Wähler

Δεν ζητήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση email

Veit Wilhelmy
κόμμα: Unabhängige & Freie Wähler
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα