Month: April 2017

7.04.2017

Meilensteine

Das Quorum auf openPetition

Aktualne peticije

pogledajte sve peticije

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada