Month: April 2017

7.04.2017

Meilensteine

Das Quorum auf openPetition

Aktuálne petície

zobraziť všetky petície

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz