Month: April 2017

7.04.2017

Meilensteine

Das Quorum auf openPetition

Gjeldende begjæringer

vis alle kampanjer

Bidra til å øke innbyggernes medvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå