Felhasználói feltételek

A társadalmi változások platformja vagyunk, és örülünk felhasználóink elkötelezettségének. Mindenkit arra ösztönzünk, hogy álljon ki saját ügyei mellett. A véleménynyilvánítás és ennek szabadsága mindig örvendetes. Annak elkerülése érdekében, hogy másokat ezek ne sértsék, platformunk használatára szabályok vannak megfogalmazva.

 1. illegális petíciók
  1. Befejeződnek azok a petíciók, amelyek megsértik a szabad, demokratikus alaprendet vagy azt akarják eltörölni. A gyűlöletre és erőszakra felszólító, vagy a nemzeti szocializmus bűncselekményeit támogató, tagadó vagy triviális jellegű petíciókat véget vetik. Az alaptörvényt megkérdőjelező vagy az eldobás büntetőjogi felelősségét kérdő petíciók véget érnek. Az európai emberi jogi egyezmények vagy a nemzetközi jog ellen indított petíciók véget érnek.
  2. A bírósági határozatok elleni petíciók csak akkor elfogadhatók, ha a törvényes igazságszolgáltatás további jogorvoslatot igényel, vagy olyan jogi szabályozásra van szükség, amely a petíciók által megtámadott ítélkezési gyakorlatot a jövőben lehetetlenné teszi.
  3. A sértő, megalázó és diszkriminatív petíciókat megszüntetik és felfüggesztik. Ez magában foglalja, de nem korlátozódik azokra az egyének vagy embercsoportok sértésére, megalázására és megkülönböztetésére, akik a következő kritériumok közül egy vagy több alapján csoportokba sorolhatók vagy sorolja magát: nem, vallási hovatartozás, hitvallás, származás, kultúra, megjelenés, fogyatékosság, családi állapot, szexuális irányultság vagy nyelv.
  4. Vége a hamis ténybeli állításokkal, hiányzó forrásokkal vagy a releváns tények félrevezető becsapásával történő petíciók. Az openPetition fenntartja a jogot, hogy vitatott esetekben később forrásokat kérjen, vagy hogy lényeges tényeket kiegészítsen.
  5. Azokat a petíciókat, amelyek szubjektív módon egyéneket vagy csoportokat (magatartás formájukat) becsmérelnek és ítélnek el, lezárják és blokkolják. Azok a petíciók is elfogadhatatlanok, amelyekben egész csoportokra kiterjedő hozzárendelések történnek, amelyek nem bizonyíthatók és csak saját véleményen alapszanak. Megengedett a nyilvános személyek vagy csoportok érdemi és megalapozott kritikája nyilvános tevékenységeikkel kapcsolatban.
  6. Azokat a petíciókat, amelyek pusztán más petíciókra hivatkoznak, és amelyek nem fogalmaznak meg különálló célokat, lezárják és felfüggesztik. Ez vonatkozik más platformon benyújtott petíciókra is.
  7. A szatirikus/gúnyos tartalmakkal bíró petíciók a "Troll torony" -ba, -be kerülnek
  8. A saját termékek, szolgáltatások vagy felek közvetlen vagy közvetett hirdetését tartalmazó petíciókat megszüntetik. A pártok számára közvetlen vagy közvetett hirdetést tartalmazó petíciók megengedettek, ha a párt maga indította el a petíciót. A szimpatizánsok vagy egy párt tagjai által indított petíciók, amelyek közvetlen vagy közvetett hirdetést tartalmaznak a pártok számára, nem engedélyezettek.
  9. A petíció csak akkor nyújtható be, ha a petíció benyújtója saját teljes nevével vagy egy jogi személy nevében regisztrál, feltüntetve a teljes címet és egy élő e-mail címet. Az e-mail címet ellenőrizni fogják. A cím hatósági felülvizsgálásának lehetősége is fenáll.
  10. A petíciók nem sérthetik harmadik felek szerzői jogait. Szerzői jog által védett képek és szövegek használata esetén a petíció benyújtója felel a szerzői jogok tulajdonosának hozzájárulásának megszerzéséért és a források megnevezéséért.
  11. Magánszemélyek személyi adatainak közzététele csak azok beleegyezésével megengedett.
  12. A petíciókat az adott ország nyelvén kell megírni. A petíció több nyelvi változata is létrehozható.
  13. Azokat a petíciókat, amelyek tartalmát és / vagy az eredeti petíció tárgyát visszamenőlegesen radikálisan megváltoztatták vagy kiterjesztették, felfüggesztjük.
  14. Azokat a petíciókat, amelyek a petíció eredeti nyelvre való téves fordítását jelentik a releváns tartalom vagy igény eltérése miatt, megszüntetjük.
 2. Korlátozott petíciók
  1. A petíciók, amelyek nem foglalkoznak konkrét személyekkel, jogi személyekkel, parlamenti szervekkel vagy politikai, üzleti, társadalmi vagy a közösséggel foglalkozó szervezetekkel, nem kerülnek nyilvánosságra.
  2. Petíciók, melyek nem felelnek meg a minőségi követelményeinknek a petíciókra vonatkozóan, a petíció benyújtójának felül kell vizsgálnia. A felülvizsgálat alatt álló petíciók nem kerülnek nyilvános felvételre.
  3. Azokat a petíciókat, amelyek csak a petíció benyújtójának érdekeit szolgálják, egyedi kérésként kezelik. Az egyéni kérelmek nem szerepelnek nyilvánosan.
  4. A meglévő petíciókkal azonos vagy hasonló tartalommal rendelkező petíciókat nem teszik nyilvánosságra, de aláírhatók. Ezzel megpróbálunk minden aláírást csomagolni egy kéréshez.
  5. Azok a beadványok, amelyeknek a címzettje nem jogosult dönteni a beadványról, nem kerülnek nyilvános listára és a támogatók figyelmét felhívjuk erre.
  6. Ha a petícióban szereplő állítások pontossága ellentmondásos vagy a nyilatkozatokat nincsenek megfelelően dokumentálva, a támogatókat tájékoztatják, és a petíciót nem fogják nyilvánosan közzétenni.
  7. Az engedélyezett petíciók felhasználási feltételeinek enyhe megsértése esetén 3 napos időszak adható a jogsértések orvoslására. Ezen időszak alatt a petíciót nem fogják nyilvánosan közzétenni.
 3. A petóició szerzőjének jogai és kötelességei
  1. A petíció benyújtójának joga van aláírási időszakot meghatározni, ennek egy hét és egy év között kell lennie.
  2. A petíció benyújtójának joga van a szöveget a feliratkozási időszak alatt felülvizsgálni, feltéve, hogy a petíció alapvető célja nem módosul.
  3. A petíció indítójának jogában áll egy szabadon választott gyűjtési célszámot meghatározni, amennyiben a petíciót nem egy parlamenthez, kormányhoz vagy közigazgatási részleghez intézte.
  4. A petíció szerzője elkötelezi magát, az aláírási időszak alatt beérkezett online és papír aláírásokat áttekinteni és a nyilvánvalóan érvénytelen aláírásokat törölni.
  5. A petíció benyújtója vállalja, hogy haladéktalanul reagál az olvasói igényekre az aláírási időszak alatt. A kérelmeket e-mailben egy kapcsolatfelvételi űrlapon továbbítják a petíció benyújtóinak.
  6. A petíció benyújtója köteles a feliratkozási időszak lejárta után rövid időn belül átadni a beadványt a címzettnek. A feliratkozási időszak vége után 12 hónappal a nem benyújtott petíciók "sikertelen" státuszt kapnak.
  7. Ha a címzett egy petíciós bizottság, az openPetition fenntartja a jogot a megkeresett bizottsághoz történő petíció benyújtására, ha a petíciót a petíció benyújtója nem nyújtja be 3 hónapon belül.
  8. A petíció benyújtójának joga és kötelessége, hogy folyamatosan tájékoztassa támogatóit a petíció előrehaladásáról. A támogatók értesítési joga korlátozott, ha az üzenetek nem tartalmaznak kifejezetten utalást a petícióval kapcsolatos ügyekre.
  9. Az OpenPetition gGmbh online platformon keresztül petíció benyújtásával a petíció benyújtója felhatalmazza az openPetition-ot, hogy képviselje őt petíciós jogában, kivéve, ha a petíció benyújtója él a petíciós jogával. Az openPetition gGmbH-nak semmilyen esetben nincs kötelezettsége, hogy képviselje a petíciós jogot.
  10. Azokat a petíciókat, amelyeket a petíció benyújtója nem fejez be, át lehet vinni az előző petíció benyújtójától vagy az openPetitiontól egy új petíció benyújtójához.
  11. A petíció benyújtójának joga van a petíciót idő előtt megszüntetni, ha a petíció iránti kérelem elavult, vagy más módon érkezett be. A petíció benyújtója vállalja, hogy tájékoztatja támogatóit a petíció befejezésének okáról.
  12. Az aláírási listákat és a kérdőíveket a petíció benyújtója nem továbbíthatja senkinek.
  13. Az információs munka befejezése után a petíció benyújtója köteles megsemmisíteni az általa digitális vagy nyomtatott formában megadott összes aláírási adatot.
 4. szerzői jog

  A petíciós szövegek, a petíciók képei, a hozzászólások, a viták és a blogbejegyzések az openPetition közzétételével a Creative Commons licenc alatt állnak. Az elnevezés magában foglalja az openPetition platform említését és a szöveg vagy kép szerzőjének megnevezését (amennyiben ismert). Ha egy támogató névtelen petíciót ír alá, és az aláírásához megjegyzést fűz, ezt a névtelenséget tiszteletben kell tartani és meg kell védeni. Ennek eredményeként sem az openPetition, sem a petíció benyújtója nem jogosult a kommentárt az anonim szponzor nevével együtt közzétenni - kivéve, ha ennek közzétételét a törvény írja elő.

 5. nyílt
  1. A közzétett petíciókat állandóan tárolják és visszakereshetik a politikai folyamatok nyomon követhetősége érdekében. A petíció tartalmának bármilyen módosítása elmentésre kerül és nyilvános módon rekonstruálásra kerül.
  2. Kérésre a petíciós szövegekben közzétett személyes adatokat anonimizálják.
 6. Szerkesztői szerkesztés
  1. Az openPetition fenntartja a jogot arra, hogy eltávolítsa a petíciókból, megjegyzésekből, vitákhoz és blogbejegyzésekből származó szövegeket és linkeket, amelyek külső webhelyekre vagy dokumentumokra utalnak. Ez különösen vonatkozik az olyan oldalakra vagy dokumentumokra mutató hivatkozásokra, amelyek
   • országos- és demokratikus alap- ill. értékjogokat sértett
   • az Európai Emberi Jogok Konvenciójának vagy nemzetközi jogokoknak nem felelnek meg
   • sértő és diszkriminatív tartalommal bírnak (ideértve az olyan egyének vagy embercsoportok megkülönböztetését, akik a következő kritériumok közül egy vagy több alapján csoportokba vannak besorolva vagy sorolja magát: nem, vallási hovatartozás, hitvallás, származás, kultúra, megjelenés, fogyatékosság, családi állapot, szexuális irányultság vagy nyelv)
   • nem a miénk

    Minőségi feltételek

    teljesíteni

  2. Az openPetition fenntartja a jogot, hogy megfelelő forrásokat adjon hozzá a jobb nyomon követhetőség érdekében, és szerkessze a petíciós szövegeket, feltéve, hogy ezek a szerkesztések a jobb olvashatóságot szolgálják, és nem változtatják meg a petíció lényegét.
  3. Az openPetition fenntartja a jogot a petíciós képek eltávolítására a következő esetekben :
   • Képek és ábrázolások amelyek emberekre sokkoló hatással lehetnek
   • Erőszakosság vagy kegyetlenség ember vagy állat ellen
   • privát felvételek, amelyek sértik a személyiségi jogokat
   • pornográf képek és ábrázolások
   • szatirikus ábrázolások
   • A petícióval ellentmondó értelmezések
  4. Az openPetition fenntartja a jogot a petíciós képek kiegészítésére, ha azok jobban szemléltetik az ügyet.
 7. Vitahozzászólások és megjegyzések

  A viták és kommentárok bemutatására vonatkoznak a felhasználási feltételek, ezt itt találja Netikett.

 8. A nemnek megfelelő nyelv

  Platformként külső kommunikációnkat a legkisebb közös nevező vagy a lehető legnagyobb társadalmi konszenzus felé orientáljuk abban a formában, ahogyan kommunikálunk egymással.

  • A Dudens német helyesírás hivatalos szabályait alkalmazzuk
  • Ahol nem zavarja a beszéd áramlását, teljes vagy rövidített páralaknak nevezzük
  • Lehetőség szerint bevett nemi szempontból semleges szavakat vagy passzív formákat használunk
  • Egyes esetekben a gyakoribb férfi vagy női formát használjuk
  • Felhasználóink tartalma a megadott formában megmarad

  Platformként nem erőltetjük a nyelv változását a nemek számára megfelelő nyelv felé, és nem is próbáljuk megakadályozni.

  Inkluzív nyelvre törekszünk, különösen az egyszerű nyelv használatával.

 9. cáfolat

  Abban az esetben -ami nem valószínű- hogy az openPetition szolgálata idöszakosan szünetelne vagy adatok megsemmisülnének, Ön lemond az esetleg okozott károk és az azáltal keletkezett költségek kárpótlásáról.

 10. Változtatások

  OpenPetition fenntartja a felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát. A megváltoztatott felhasználási feltételek visszamenőleges alkalmazása kizárt.

Státusz: 2020 november

Publikációk & Anyag

 • Az Atlasz petíció 2018/19 (PDF)
 • Cikk: A petíciók mint az alacsony küszöbű nyilvánosság részvételének eszközei (PDF)
 • Éves és nyílvánossági jelentés (PDF)
 • Állásfoglalási dokumentumok Petíciós törvény (PDF)
 • Diplomamunka online részvétel (PDF)

folyamatban lévő gyűjtések

Segítsen a polgári részvétel erősítésében. Szeretnénk, hogy petíciója figyelmet kapjon és független maradjon.

Adományozzon most

nemzetközi openPetition