Lietošanas noteikumi

Mēs esam sociālo pārmaiņu platforma un atzinīgi vērtējam mūsu lietotāju apņemšanos. Mēs aicinām ikvienu iestāties par savām ļoti atšķirīgajām rūpēm. Vārda un gribas izpausmes brīvība vienmēr ir laipni gaidīta. Ir skaidri noteikumi platformas izmantošanai, lai tie nekaitētu citiem.

 1. Neatļautas petīcijas
  1. Lūgumraksti, kas pārkāpj brīvu, demokrātisku pamatkārtību vai cenšas to atcelt, tiks izbeigti. Lūgumraksti, kas aicina uz naidu un vardarbību vai kas piedod, noliedz vai trivializē nacionālsociālisma noziegumus, tiks izbeigti. Lūgumraksti, kas apšauba Pamatlikumu vai dumpja noziedzību, tiks izbeigti. Lūgumraksti, kas vērsti pret Eiropas Cilvēktiesību konvencijām vai starptautiskajām tiesībām, tiks izbeigti.
  2. Petīcijas par tiesas spriedumiem ir pieņemami tikai tad, ja vienkāršā taisnīguma gaitā ir nepieciešami turpmāki tiesiskās aizsardzības līdzekļi vai ja tiek pieprasīts tiesisks regulējums, kas nākotnē padarītu neiespējamu petīciju apstrīdēto tiesu praksi.
  3. Aizvainojoši, nievājoši un diskriminējoši lūgumraksti tiks pārtraukti un bloķēti. Tas ietver, bet ne tikai, apvainojumus, degradāciju un diskrimināciju dzimuma, vecuma, izskata, izcelsmes, sociālā statusa, reliģijas, invaliditātes, ģimenes stāvokļa vai seksuālās orientācijas dēļ.
  4. Lūgumraksti, kuros ir nepatiesi fakti, trūkst avotu vai maldinoši noklusēti attiecīgie fakti, tiks izbeigti. openPetition patur tiesības strīdīgos gadījumos vēlāk pieprasīt avotus vai būtisku faktu papildināšanu.
  5. Petīcijas, kas, spriežot no subjektīvā viedokļa, par personu vai grupu izturēšanos nelabvēlīgā un degradējošā veidā, tiek izbeigtas un bloķētas. Nav pieņemamas arī petīcijas, kurās visām personām tiek piešķirti visaptveroši lēmumi, kurus nevar pierādīt un kas atspoguļo tikai viņu pašu viedokli. Ir pieļaujama būtiska un pamatota publisku personu vai grupu kritika attiecībā uz viņu sabiedrisko darbību.
  6. Petīcijas, kas attiecas tikai uz citām petīcijām un neformulē atsevišķas no šīm petīcijām neatkarīgajos mērķos, tiks izbeigtas un apturētas. Tas attiecas arī uz petīcijām citās platformās.
  7. Petīcijas ar satīrisku saturu tiks iekļautas Troll tornī
  8. Petīcijas, kas tieši vai netieši reklamē pašu produktus, pakalpojumus vai puses, tiek izbeigas. Petīcijas ar tiešu vai netiešu partiju reklamēšanu ir atļautas, ja partija pati ir sākusi petīciju. Petīcijas, ko iesnieguši līdzjūtēji vai partijas biedri un kas tieši vai netieši ietver partiju reklamēšanu, nav atļautas.
  9. Petīciju var iesniegt tikai tad, ja petīcijas iesniedzējs reģistrējas ar savu vārdu un uzvārdu, vai juridiskas personas vārdā, norādot pilnu adresi un aktīvi izmantoto e-pasta adresi. Verifikācijai tiks izmantota e-pasta adrese. Adresi var izmantot papildus pārbaudēm, ko veic valsts iestādes.
  10. Lūgumraksti nedrīkst pārkāpt trešo pušu autortiesības. Izmantojot ar autortiesībām aizsargātus tekstus, attēlus vai videoklipus, lūgumraksta iesniedzējs ir atbildīgs par tiesību īpašnieku piekrišanas iegūšanu un avotu norādīšanu.
  11. Lai publiskotu privātpersonas personiskos datus nepieciešama šīs personas atļauja.
  12. Lūgumraksti jāraksta attiecīgajā valsts oficiālajā valodā. Lūgumrakstam var izveidot papildu valodas variantus.
  13. Petīcijas, kuru saturs un / vai sākotnējā lūguma prasība retrospektīvi ir mainīta vai pagarināta, tiks bloķētas.
  14. Lūgumraksti, kas atspoguļo nepareizu lūgumraksta tulkojumu oriģinālvalodā ar atšķirīgu saturu vai pretenziju, tiks pārtraukti.
 2. Ierobežotas petīcijas
  1. Petīcijas, kas nerunā par konkrētām personām, juridiskām personām, parlamentārām struktūrām vai organizācijām politikā, biznesā, sabiedrībā vai sabiedrībā kopumā, netiek publiski uzskaitītas.
  2. Mūsu petīcijas kvalitātes prasības petīcijām lūgumraksta iesniedzējam tie nav jāpārskata. Pārskatītie lūgumraksti netiks publiski uzskaitīti.
  3. Petīcijas, kas attiecas tikai uz petīcijas iesniedzēja interesēm, tiek uzskatītas par individuāliem jautājumiem. Individuālie pieprasījumi netiek publiski uzskaitīti.
  4. Lūgumraksti, kuru saturs ir tāds pats vai līdzīgs kā pašreizējiem lūgumrakstiem, netiks publiski uzskaitīti, taču tos joprojām varēs parakstīt. Lietas interesēs pēc iespējas vairāk parakstu būtu jāapvieno vienā lūgumrakstā.
  5. Petīcijas, kas adresētas neatbilstošam saņēmējam, kurš nav tiesīgas pieņemt lēmumu tās sakarā, netiks ierindotas publiski. Petīcijas atbalstītāji par šo faktu tiks informēti.
  6. Ja petīcijā izteikto apgalvojumu precizitāte tiek apstrīdēta vai apgalvojumi ir spekulatīvi, pretrunīgi vai nav pietiekami zinātniski pierādīti, atbalstītāji par to tiks informēti un petīcija netiks publiskota. openPetition lūdz pirms parakstīšanas meklēt informāciju par petīcijas tēmu no atbilstošiem avotiem.
  7. Par viegliem mūsu petīciju lietošanas noteikumu pārkāpumiem to novēršanai var piešķirt 3 dienu periodu. Šajā laika posmā petīcija nebūs publiski pieejama.
  8. Ja petīcijas saturs ir formulēts ļoti vienpusīgi, ja ir būtiski, pretrunīgi ekspertu viedokļi vai elementāra, papildu informācija par tēmu, openPetition patur tiesības uz to norādīt tās atbalstītājus.
 3. Lietošanas maksa vietnē openPetition
  1. Lūgumraksti, kas adresēti štatam vai daļēji norādītajiem adresātiem ir un paliek bez maksas.
  2. Lūgumraksti, kas adresēti nevalstiskajiem adresātiem (kampaņa), maksā vienreizēju pakalpojuma maksu 14,99 € (ieskaitot PVN). Pieaugošo izmaksu dēļ no 2024. gada 1. jūlija esam spiesti palielināt šo pakalpojuma maksu līdz 15,00 eiro. openPetition bezpeļņas GmbH pēc kampaņas uzsākšanas nosūtīs iniciatoram atbilstošu rēķinu. Petīcijas ilgums un parakstu skaits neietekmē šo pakalpojuma maksu.
  3. Maksa par pakalpojumu sedz tikai platformas tehniskās darbības izmaksas.
  4. Maksa par pakalpojumu negarantē akcijas izdošanos ne pēc būtības, nedz savākšanas mērķa sasniegšanā.
  5. Ja kampaņu būs jāierobežo vai jāpārtrauc lietošanas noteikumu pārkāpuma dēļ, maksa netiek atmaksāta.
  6. Ja pakalpojuma maksa noteiktajā termiņā netiek samaksāta, openPetition kampaņu beigs.
  7. Dalība petīcijās un visu citu openPetition funkciju izmantošana ir un paliek bez maksas.
 4. Petīcijas autora tiesības un pienākumi
  1. Petīcijas iesniedzējam ir tiesības noteikt abonēšanas periodu no vienas nedēļas līdz vienam gadam.
  2. Petīcijas iesniedzējam ir tiesības abonēšanas laikā pārskatīt tekstu, ja vien netiek sagrozīts petīcijas pamatmērķis.
  3. Petīcijas autoram ir tiesības brīvi noteikt parakstu vākšanai skaitlisku mērķi, ja vien petīcija nav domāta parlamentam, valdībai vai pārvaldei.
  4. Petīcijas autoram ir jāpārbauda tiešsaistes un bezsaistes paraksti un jādzēš tie, kas ir acīmredzami nederīgi.
  5. Petīcijas iesniedzējs apņemas ātri reaģēt uz lasītāju pieprasījumiem abonēšanas laikā. Uzziņas petīcijas iesniedzējiem nosūta, izmantojot e-pasta kontaktinformācijas veidlapu.
  6. Ja saņēmējs ir petīciju komitejā, openPetition patur tiesības pats iesniegt petīciju adresētajā komitejā, ja petīcijas iesniedzējs nav iesniedzis petīciju 3 mēnešu laikā.
  7. Ja saņēmējs ir petīciju komitejā, openPetition patur tiesības pats iesniegt petīciju adresētajā komitejā, ja petīcijas iesniedzējs nav iesniedzis to 3 mēnešu laikā.
  8. Petīcijas iesniedzējam ir tiesības un pienākums jebkurā laikā informēt savus atbalstītājus par petīcijas gaitu. Tiesības paziņot atbalstītājiem ir ierobežotas, ja ziņojumi tieši neattiecas uz petīciju.
  9. Izveidojot petīciju, izmantojot tiešsaistes platformu openPetition gGmbH, lūgumraksta iesniedzējs atļauj openPetition pārstāvēt viņu savu lūgumraksta tiesību ietvaros ar nosacījumu, ka lūgumraksta iesniedzējs pats neizmanto savas tiesības iesniegt lūgumrakstu. Tas neuzliek openPetition gGmbH pienākumu jebkurā gadījumā pārstāvēt tiesības iesniegt petīciju.
  10. Petīcijas, uz kurām petīcijas iesniedzējs neattiecas, var pārsūtīt no iepriekšējs petīcijas iesniedzēja vai no openPetition uz jaunu petīcijas iesniedzēju.
  11. Petīcijas iesniedzējam ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt petīciju, ja tās pieprasījums ir novecojis vai tas ir ticis izpildīts citā veidā. Petīcijas iesniedzējs apņemas informēt savus atbalstītājus par petīcijas izbeigšanas iemeslu.
  12. Petīcijas iesniedzējs nedrīkst pārsūtīt parakstu sarakstus un anketas nevienam, izņemot petīcijas iesniedzēju.
  13. Pēc informācijas darba pabeigšanas petīcijas iesniedzējam ir pienākums iznīcināt visus paraksta datus, kas viņam pieejami, digitāli vai drukāti.
 5. Autortiesības
  1. Jūsu teksti, attēli vai videoklipi, kas publicēti vietnē openPetition , ir saskaņā ar Creative Commons licenci by-nc-sa. Attiecinājums ietver platformas openPetition pieminēšanu un autora nosaukšanu (ja viņš ir zināms).
  2. Ja atbalstītājs paraksta petīciju anonīmi un pievieno savu parakstu komentāru, šī anonimitāte ir jāievēro un jāaizsargā. Līdz ar to ne openPetition , ne lūgumraksta iesniedzējam nav tiesību publicēt komentāru saistībā ar anonimizētā atbalstītāja vārdu.
 6. Caurspīdīgums
  1. Publicētās petīcijas pastāvīgi glabā un var iegūt, lai izsekotu politiskos procesus. Visas izmaiņas petīciju saturā tiks saglabātas un publiski rekonstruētas.
  2. Personas dati, kas publicēti lūgumrakstu tekstos, pēc pieprasījuma tiek anonīmi.
 7. Redakcijas rediģēšana
  1. openPetition patur tiesības noņemt tekstus un saites lūgumrakstos, komentāros, debašu komentāros un emuāra ierakstos, kas attiecas uz ārējām vietnēm vai dokumentiem. Tas jo īpaši attiecas uz saitēm uz lapām vai dokumentiem un tekstiem, kas...
   • Pārkāpj valsts likumu un pamata demokrātiskās vērtības
   • Nav saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību Konvenciju vai starptautiskajām tiesībām
   • satur aizvainojošus un diskriminējošus izteikumus pret personām vai cilvēku grupām)
   • neatbilst mūsu kvalitātes nosacījumiem
  2. openPetition patur tiesības pievienot piemērotus avotus labākai saprotamībai un rediģēt lūgumrakstu tekstus, ja šie labojumi palīdz uzlabot lasāmību un nemaina lūgumraksta būtību.
  3. openPetition patur tiesības noņemt petīcijas attēlus un videoklipus šādos gadījumos:
   • var atstāt šokējošu iespaidu uz cilvēkiem
   • rāda vardarbību un zvērības pret cilvēkiem vai dzīvniekiem
   • privāti ieraksti, kas pārkāpj privātumu
   • pornogrāfiski attēli
   • satīriskas reprezentācijas
   • Pārstāvības, kas ir pretrunā ar petīciju bažām
  4. openPetition patur tiesības pievienot petīciju attēlus, ja tie labāk ilustrē lietu.
  5. openPetition patur tiesības lūgumraksta tekstā noņemt aicinājumus ziedot. Ja aicinājums ziedot kalpo petīcijas mērķim, to var publicēt paziņojumā atbalstītājiem. Punkts 4.8. Lietošanas noteikumi paliek nemainīgi.
 8. Debates un komentāri

  Lietošanas noteikumi attiecas arī uz lietotāju komentāriem un debatēm. Informāciju par komentāru un debašu pārvaldību jūs atradīsiet Tīkla etiķetes sadaļā.

 9. Dzimumam atbilstoša valoda

  Mēs uzskatām, ka dzimumneitrālāka valoda ir svarīgs solis ceļā uz dzimumu līdztiesības sasniegšanu mūsu sabiedrībā.

  Kā platforma mēs ņemam vērā formu, kādā cilvēki ir pieraduši sazināties savā starpā.

  • Mēs izmantojam Duden oficiālos vācu valodas pareizrakstības noteikumus
  • Ja tas netraucē valodas plūsmu, mēs atsaucamies uz abiem dzimumiem, izmantojot pilnu vai saīsinātu pāra formu
  • Vajadzības gadījumā mēs pārmaiņus izmantojam vīriešu un sieviešu formas.
  • Ik pa laikam mēs lietojam zināmus dzimumneitrālus vārdus, daudzskaitļa lietvārdus, pasīvo formu vai tiešo adresi.
  • Atsevišķos gadījumos mēs izmantojam biežāk sastopamo vīriešu vai sieviešu formu
  • Mūsu lietotāju saturs tiek saglabāts tā pašreizējā formā

  Kā platforma mēs pavadīsim valodas maiņu uz dzimumam atbilstošu valodu. Mēs nepiespiedīsim izmaiņas un nemēģināsim tās novērst.

  Mēs cenšamies izmantot iekļaujošu valodu, jo īpaši izmantojot vienkāršu valodu.

 10. Atruna:

  Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ openPetition uz kādu brīdi būtu nepieejams, vai arī būtu zuduši dati, jūs atsakāties no pretenzijām uz kompensāciju, par iespējamo kaitējumu, kas varētu tikt radīts, vai izdevumiem, kas ar to saistīti.

 11. Izmaiņas

  openPetition patur tiesības izmainīt vai papildināt šos lietošanas noteikumus. Izmaiņas ar atpakaļ ejošu spēku netiks izdarītas.

No: 2024. gada marts

Palīdziet stiprināt pilsoņu līdzdalību. Mēs vēlamies padarīt jūsu bažas dzirdamas un palikt neatkarīgiem.

Veiciniet tūlīt