Lietošanas noteikumi

Mēs esam sociālo pārmaiņu platforma un atzinīgi vērtējam mūsu lietotāju apņemšanos. Mēs aicinām ikvienu darboties viņu ļoti atšķirīgo problēmu labā. Vārda un vārda brīvība vienmēr ir laipni gaidīta. Lai neradītu kaitējumu citiem, ir skaidri noteikumi platformas izmantošanai.

 1. Neatļautas petīcijas
  1. Lūgumraksti, kas pārkāpj liberālo, demokrātisko pamat kārtību vai vēlas to atcelt, tiks izbeigti. Lūgumraksti, kas aicina uz naidu un vardarbību vai apstiprina, noliedz vai pazemo nacionālsociālisma noziegumus, tiks izbeigti. Lūgumraksti, kas apšauba pamatlikumu vai apšauba kriminālsodu par arestēšanu, tiks izbeigti. Lūgumraksti pret Eiropas Cilvēktiesību konvenciju vai starptautiskajām tiesībām tiks izbeigti.
  2. Lūgumraksti par tiesas spriedumiem ir pieņemami tikai tad, ja parastā taisnīguma gaitā ir nepieciešami turpmāki tiesiskās aizsardzības līdzekļi vai ja tiek pieprasīts tiesisks regulējums, kas nākotnē padarītu neiespējamu lūgumrakstu apstrīdēto tiesu praksi.
  3. Aizvainojoši, aizskaroši un diskriminējoši lūgumraksti tiks izbeigti un apturēti. Tas ietver (bet ne tikai) personu vai cilvēku grupu apvainošanu, pazemošanu un diskriminēšanu, kas tiek iedalīti grupās vai tiek iedalīti grupās pēc viena vai vairākiem šādiem kritērijiem: dzimums, reliģiskā piederība, pārliecība, izcelsme, kultūra, izskats, invaliditāte, ģimenes stāvoklis, seksuālā orientācija vai valoda.
  4. Lūgumraksti ar nepatiesiem faktu paziņojumiem bez piemērotas atsauces vai ar maldinošu attiecīgo faktu piesavināšanos tiks izbeigts. openPetition patur tiesības pieprasīt avotus strīdīgos gadījumos vai papildināt būtiskus faktus.
  5. Lūgumraksti, kas, spriežot no subjektīvā viedokļa, par personu vai grupu izturēšanos nelabvēlīgā un tukšā veidā, tiek izbeigti un bloķēti. Nav pieņemami arī lūgumraksti, kuros visām personām tiek piešķirti visaptveroši lēmumi, kurus nevar pierādīt un kas atspoguļo tikai viņu pašu viedokli. Ir pieļaujama būtiska un pamatota publisku personu vai grupu kritika attiecībā uz viņu sabiedrisko darbību.
  6. Lūgumraksti, kas attiecas tikai uz citiem lūgumrakstiem un neformulē atsevišķus no šiem lūgumrakstiem neatkarīgus mērķus, tiks izbeigti un apturēti. Tas attiecas arī uz lūgumrakstiem citās platformās.
  7. Lūgumraksti ar satīrisku saturu tiks iekļauti Troll tornis nekas
  8. Lūgumraksti, kas tieši vai netieši reklamē pašu produktus, pakalpojumus vai puses, tiek izbeigti. Lūgumraksti ar tiešu vai netiešu partiju reklamēšanu ir atļauti, ja partija pati ir sākusi lūgumrakstu. Lūgumraksti, ko iesnieguši līdzjūtēji vai partijas biedri un kas tieši vai netieši ietver partiju reklamēšanu, nav atļauti.
  9. Lūgumrakstu var iesniegt tikai tad, ja lūgumraksta iesniedzējs reģistrējas ar savu vārdu un uzvārdu vai juridiskas personas vārdā, norādot pilnu adresi un aktīvi izmantoto e-pasta adresi. Verifikācijai tiks izmantota e-pasta adrese. Adresi var izmantot papildus pārbaudēm, ko veic valsts iestādes.
  10. Petīcijas nedrīkst pārklāt trešo personu autortiesības. Petīcijas autors ir atbildīgs par autortiesību īpašnieka atļaujas iegūšanu pirms autortiesību aizsargātu foto un/vai tekstu izmantošanas, kā arī norādīt foto un/vai teksta avotu/s.
  11. Lai publiskotu privātpersonas personiskos datus nepieciešama šīs personas atļauja.
  12. Petīcijai jābūt rakstītai vietējā valodā. Jūs varat pievienot petīcijai arī citas valodu versijas.
  13. Lūgumraksti, kuru saturs un / vai sākotnējā lūguma prasība retrospektīvi ir mainīti vai pagarināti, tiks bloķēti.
 2. Ierobežotas petīcijas
  1. Lūgumraksti, kas nerunā par konkrētām personām, juridiskām personām, parlamentārām struktūrām vai organizācijām politikā, biznesā, sabiedrībā vai sabiedrībā kopumā, netiek publiski uzskaitīti.
  2. Mūsu lūgumraksti Kvalitātes prasības lūgumrakstiem lūgumraksta iesniedzējam tie nav jāpārskata. Pārskatītie lūgumraksti netiks publiski uzskaitīti.
  3. Lūgumraksti, kas attiecas tikai uz lūgumraksta iesniedzēja interesēm, tiek uzskatīti par individuāliem jautājumiem. Individuālie pieprasījumi netiek publiski uzskaitīti.
  4. Lūgumraksti, kuru saturs ir tāds pats kā esošajiem lūgumrakstiem, tiks uzskatīti par dublikātiem. Dublikāti netiks publiski uzskaitīti.
  5. Petīcijas, kas adresētas neatbilstošam saņēmējam, kurš nav tiesīgas pieņemt lēmumu tās sakarā, netiks ierindotas publiski. Petīcijas atbalstītāji par šo faktu tiks informēti.
  6. Ja lūgumrakstā sniegto apgalvojumu precizitāte ir pretrunīga vai ja paziņojumi nav pietiekami pamatoti, par to tiek paziņots, un lūgumraksts netiks publiski iekļauts.
  7. Par vieglajiem mūsu atļauto lūgumrakstu lietošanas noteikumu pārkāpumiem pārkāpumu novēršanai var piešķirt 3 dienu periodu. Šajā laika posmā lūgumraksts netiks publiski iekļauts.
 3. Petīcijas autora tiesības un pienākumi
  1. Lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības noteikt abonēšanas periodu no vienas nedēļas līdz vienam gadam.
  2. Lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības pārskatīt tekstu abonēšanas laikā, ja vien netiek sagrozīts lūgumraksta pamatmērķis.
  3. Petīcijas autoram ir tiesības brīvi noteikt parakstu vākšanai skaitlisku mērķi, ja vien petīcija nav domāta parlamentam, valdībai vai pārvaldei.
  4. Petīcijas autoram ir jāpārbauda tiešsaistes un bezsaistes paraksti un jādzēš tie, kas ir acīmredzami nederīgi.
  5. Lūgumraksta iesniedzējs apņemas ātri reaģēt uz lasītāju pieprasījumiem abonēšanas laikā. Lūgumi lūgumrakstu iesniedzējiem tiks nosūtīti, izmantojot e-pasta adreses formu.
  6. Lūgumraksta iesniedzējam ir pienākums neilgi pēc abonēšanas termiņa beigām nodot lūgumrakstu lūgumraksta saņēmējam. 12 mēnešus pēc abonēšanas perioda beigām lūgumrakstiem, kas nav iesniegti, tiks piešķirts statuss "neizdevās".
  7. Ja saņēmējs ir lūgumrakstu komiteja, openPetition patur tiesības iesniegt lūgumu adresētajai komitejai, ja lūgumraksta iesniedzējs nav iesniedzis lūgumu 3 mēnešu laikā.
  8. Lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības un pienākums vienmēr informēt savus atbalstītājus par lūgumraksta pieprasījuma gaitu. Tiesības paziņot atbalstītājiem ir ierobežotas, ja ziņojumos nav tieši norādīts uz bažām par lūgumrakstu.
  9. Iesniedzot lūgumrakstu, izmantojot tiešsaistes platformu openPetition gGmbh, lūgumraksta iesniedzējs pilnvaro openPetition pārstāvēt viņu viņa lūgumtiesību ietvaros, ja vien lūgumraksta iesniedzējs neizmanto savas tiesības iesniegt lūgumrakstu. OpenPetition gGmbH nav pienākuma jebkurā gadījumā pārstāvēt tiesības iesniegt lūgumrakstu.
  10. Lūgumrakstus, uz kuriem lūgumraksta iesniedzējs neattiecas, var pārsūtīt no iepriekšējā lūgumraksta iesniedzēja vai no openPetition uz jaunu lūgumraksta iesniedzēju.
  11. Lūgumraksta iesniedzējam ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt lūgumrakstu, ja lūgums lūgumrakstam ir novecojis vai ja tas ir sasniegts ar citiem līdzekļiem. Lūgumraksta iesniedzējs apņemas informēt savus atbalstītājus par lūgumraksta izbeigšanas iemeslu.
  12. Lūgumraksta iesniedzējs nedrīkst pārsūtīt parakstu sarakstus un anketas nevienam, izņemot lūgumraksta iesniedzēju.
  13. Pabeidzot informācijas darbu, lūgumraksta iesniedzējam ir pienākums iznīcināt visus viņam parakstītos datus digitālā veidā vai drukātā veidā.
 4. Autortiesības

  Lūgumrakstu teksti, petīciju attēli, komentāri, debates un emuāru ieraksti, kas publicēti vietnē openPetition, ir licencēti Creative Commons licencē. Nosaukšana ietver platformas openPetition pieminēšanu un teksta vai attēla autora nosaukšanu (cik viņš zina). Ja kāds atbalstītājs paraksta anonīmu petīciju un pievieno parakstu savam komentāram, šī anonimitāte ir jāievēro un jāaizsargā. Tā rezultātā ne atklātam lūgumrakstam, ne lūgumraksta iesniedzējam nav tiesību publicēt komentāru kopā ar anonīmā sponsora vārdu - ja vien lūgumraksta iesniedzējs vai atklāta petīcija nav pieprasīta likumā.

 5. caurspīdīgums
  1. Publicētos lūgumrakstus pastāvīgi glabā un var iegūt, lai izsekotu politiskos procesus. Visas izmaiņas petīciju saturā tiks saglabātas un publiski rekonstruētas.
  2. Pēc pieprasījuma personas dati, kas publicēti lūgumrakstu tekstos, tiks anonimizēti.
 6. Redakcijas rediģēšana
  1. openPetition patur tiesības noņemt saites lūgumrakstos, komentāros, debatēs un emuāru ierakstos, kas atsaucas uz ārējām vietnēm vai dokumentiem. Tas jo īpaši attiecas uz saitēm uz lapām vai dokumentiem, kuri
   • Pārkāpj valsts likumu un pamata demokrātiskās vērtības
   • Nav saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību Konvenciju vai starptautiskajām tiesībām
   • tiem ir aizvainojošs un diskriminējošs saturs (ieskaitot, bet ne tikai) to personu vai cilvēku grupu diskrimināciju, kuras ir iedalītas grupās vai tām piešķirtas pēc viena vai vairākiem šādiem kritērijiem: dzimums, reliģiskā piederība, pārliecība, izcelsme, kultūra, izskats, invaliditāte, ģimenes stāvoklis, seksuāls Orientācija vai valoda)
  2. openPetition patur tiesības rediģēt petīcijas tekstus ar nosacījumu, ka šie labojumi ir labāki lasāmībai un nemaina lūgumraksta saturu.
  3. openPetition patur tiesības noņemt petīciju attēlus šādos gadījumos:
   • var atstāt šokējošu iespaidu uz cilvēkiem
   • rāda vardarbību un zvērības pret cilvēkiem vai dzīvniekiem
   • privāti kadri, kas kaitē privātumam
   • pornogrāfiski attēli
   • satīriskas reprezentācijas
   • Pārstāvības, kas ir pretrunā ar lūgumrakstu bažām
  4. openPetition patur tiesības papildināt petīciju attēlus, ja tie labāk ilustrē problēmu.
 7. Debates un komentāri

  Lietošanas noteikumi attiecas arī uz lietotāju komentāriem un debatēm. Informāciju par komentāru un debašu pārvaldību jūs atradīsiet Tīkla etiķetes sadaļā.

 8. Dzimums

  openPetition cenšas iespēju robežās izmantot neitrālas dzimuma formas. Par to var runāt lūgumraksta iesniedzējs, lūgumraksta iesniedzējs un atbalstītājs, parakstītājs labākas lasāmības labad. Lai arī tekstā tiek izmantota tikai viena forma, protams, tas attiecas uz visu dzimumu pārstāvjiem.

 9. Atruna:

  Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ openPetition uz kādu brīdi būtu nepieejams, vai arī būtu zuduši dati, jūs atsakāties no pretenzijām uz kompensāciju, par iespējamo kaitējumu, kas varētu tikt radīts, vai izdevumiem, kas ar to saistīti.

 10. Izmaiņas

  openPetition patur tiesības izmainīt vai papildināt šos lietošanas noteikumus. Izmaiņas ar atpakaļ ejošu spēku netiks izdarītas.

Sākot ar 2020. gada februāri

Publikācijas un materiāli

 • Lūgumrakstu atlants 2018/19 (PDF)
 • Raksts: Lūgumraksti kā līdzeklis sabiedrības līdzdalībai ar zemu slieksni (PDF)
 • Gada un pārskatāmības ziņojums (PDF)
 • Nostājas dokumenti Petitionsrecht (PDF)
 • Maģistra darba dalība tiešsaistē (PDF)

notiekošās kolekcijas

Palīdzēt stiprināt pilsonisko līdzdalību. Mēs vēlamies, lai jūsu bažas tiktu uzklausītas, saglabājot neatkarību.

Veiciniet tūlīt