Lietošanas noteikumi

Mēs esam sociālo pārmaiņu platforma un atzinīgi vērtējam mūsu lietotāju apņemšanos. Mēs aicinām ikvienu iestāties par savām ļoti atšķirīgajām rūpēm. Vārda un gribas izpausmes brīvība vienmēr ir laipni gaidīta. Ir skaidri noteikumi platformas izmantošanai, lai tie nekaitētu citiem.

 1. Neatļautas petīcijas
  1. Lūgumraksti, kas pārkāpj brīvo, demokrātisko pamat kārtību vai vēlas to atcelt, tiek izbeigti. Tiek izbeigtas lūgumraksti, kas aicina uz naidu un vardarbību vai apstiprina, noliedz vai trivializē nacionālsociālisma noziegumus. Tiek izbeigti lūgumraksti, kas apšauba Pamatlikumu vai apšauba kriminālsodu par arestēšanu. Izbeidz lūgumrakstus, kas vērsti pret Eiropas cilvēktiesību konvencijām vai starptautiskajām tiesībām.
  2. Petīcijas par tiesas spriedumiem ir pieņemami tikai tad, ja vienkāršā taisnīguma gaitā ir nepieciešami turpmāki tiesiskās aizsardzības līdzekļi vai ja tiek pieprasīts tiesisks regulējums, kas nākotnē padarītu neiespējamu petīciju apstrīdēto tiesu praksi.
  3. Ļaunprātīga, pazemojoši un diskriminējoši petīcijas jāaptur un aizslēgtas. Tas ietver, bet cita starpā, ne tikai aizvainot, nomelnošanu un diskriminācija pret personām vai personu grupām, kas tiek piešķirti uz vienu vai vairākiem no šādiem kritērijiem grupām vai norīkoti sevi: dzimuma, vecuma, izskata, izcelsmes, sociālā statusa, reliģijas, invaliditātes, ģimenes stāvokli vai seksuālo orientāciju.
  4. Lūgumraksti ar nepatiesiem faktiskiem apgalvojumiem, trūkstošiem avotiem vai ar maldinošu nozīmīgu faktu piesavināšanos tiek izbeigti. openPetition patur tiesības pēc tam pieprasīt avotus strīdīgos gadījumos vai pieprasīt būtisku faktu papildināšanu.
  5. Petīcijas, kas, spriežot no subjektīvā viedokļa, par personu vai grupu izturēšanos nelabvēlīgā un degradējošā veidā, tiek izbeigtas un bloķētas. Nav pieņemamas arī petīcijas, kurās visām personām tiek piešķirti visaptveroši lēmumi, kurus nevar pierādīt un kas atspoguļo tikai viņu pašu viedokli. Ir pieļaujama būtiska un pamatota publisku personu vai grupu kritika attiecībā uz viņu sabiedrisko darbību.
  6. Petīcijas, kas attiecas tikai uz citām petīcijām un neformulē atsevišķas no šīm petīcijām neatkarīgajos mērķos, tiks izbeigtas un apturētas. Tas attiecas arī uz petīcijām citās platformās.
  7. Petīcijas ar satīrisku saturu tiks iekļautas Troll tornī
  8. Petīcijas, kas tieši vai netieši reklamē pašu produktus, pakalpojumus vai puses, tiek izbeigas. Petīcijas ar tiešu vai netiešu partiju reklamēšanu ir atļautas, ja partija pati ir sākusi petīciju. Petīcijas, ko iesnieguši līdzjūtēji vai partijas biedri un kas tieši vai netieši ietver partiju reklamēšanu, nav atļautas.
  9. Petīciju var iesniegt tikai tad, ja petīcijas iesniedzējs reģistrējas ar savu vārdu un uzvārdu, vai juridiskas personas vārdā, norādot pilnu adresi un aktīvi izmantoto e-pasta adresi. Verifikācijai tiks izmantota e-pasta adrese. Adresi var izmantot papildus pārbaudēm, ko veic valsts iestādes.
  10. Lūgumraksti nedrīkst pārkāpt autortiesības trešajām personām. Lietojot autortiesību aizsargāta tekstus, attēlus vai videoklipus, ir atbildīgs par lūgumraksta saņemt piekrišanu no tiesību turētājiem un nosaukt avotus.
  11. Lai publiskotu privātpersonas personiskos datus nepieciešama šīs personas atļauja.
  12. Petīcijai jābūt rakstītai vietējā valodā. Jūs varat pievienot petīcijai arī citas valodu versijas.
  13. Petīcijas, kuru saturs un / vai sākotnējā lūguma prasība retrospektīvi ir mainīta vai pagarināta, tiks bloķētas.
  14. Lūgumraksti, kas norāda uz nepareizu lūgumraksta tulkojumu oriģinālvalodā, atšķiroties pēc attiecīgā satura vai pieprasījuma, tiks izbeigti.
 2. Ierobežotas petīcijas
  1. Petīcijas, kas nerunā par konkrētām personām, juridiskām personām, parlamentārām struktūrām vai organizācijām politikā, biznesā, sabiedrībā vai sabiedrībā kopumā, netiek publiski uzskaitītas.
  2. Mūsu petīcijas kvalitātes prasības petīcijām lūgumraksta iesniedzējam tie nav jāpārskata. Pārskatītie lūgumraksti netiks publiski uzskaitīti.
  3. Petīcijas, kas attiecas tikai uz petīcijas iesniedzēja interesēm, tiek uzskatītas par individuāliem jautājumiem. Individuālie pieprasījumi netiek publiski uzskaitīti.
  4. Lūgumrakstu saturs ir vienāds vai līdzīgs notiekošo lūgumrakstiem nav publiski uzskaitīti, bet tie joprojām ir parakstīts. Interesēs koncerna daudz parakstu, kā iespējams, būtu saistīta ar lūgumrakstu.
  5. Petīcijas, kas adresētas neatbilstošam saņēmējam, kurš nav tiesīgas pieņemt lēmumu tās sakarā, netiks ierindotas publiski. Petīcijas atbalstītāji par šo faktu tiks informēti.
  6. Ja petīcijā sniegto apgalvojumu precizitāte ir pretrunīga vai ja paziņojumi nav pietiekami pamatoti, par to tiek paziņots, un petīcija netiks publiski iekļauta.
  7. Par viegliem mūsu petīciju lietošanas noteikumu pārkāpumiem to novēršanai var piešķirt 3 dienu periodu. Šajā laika posmā petīcija nebūs publiski pieejama.
 3. Lietotāja maksu par openPetition
  1. Lūgumrakstu pie valsts vai daļēji valsts uztvērējs tiesnesim ir un paliek bezmaksas.
  2. Lūgumrakstu pie nevalstiskajām saņēmējs tiesneša (kampaņa) maksā vienreizēju pakalpojumu maksa 10,00 € (iesk. PVN). OpenPetition peļņa uzņēmums nosūta rēķinu sākt kampaņu ierosinātājam. No lūgumraksta termiņš un parakstu skaits neietekmē šī pakalpojuma maksa.
  3. Pakalpojumu maksa sedz tikai izmaksas, tehniskās darbības platformu.
  4. Pakalpojumu maksa negarantē panākumus kampaņas, nedz jautājumā ne sasniegtu savākšanas mērķi.
  5. Ja kampaņa tikt ierobežota vai pārtraukta sakarā ar noteikumu pārkāpumu vajadzībām netiks atmaksāta maksu.
  6. Ja pakalpojuma maksa netiek samaksāta noteiktajā termiņā, openPetition beidzās kampaņu.
  7. Dalība lūgumrakstiem un izmantošana ir visas citas funkcijas, par openPetition un brīvi.
 4. Petīcijas autora tiesības un pienākumi
  1. Petīcijas iesniedzējam ir tiesības noteikt abonēšanas periodu no vienas nedēļas līdz vienam gadam.
  2. Petīcijas iesniedzējam ir tiesības abonēšanas laikā pārskatīt tekstu, ja vien netiek sagrozīts petīcijas pamatmērķis.
  3. Petīcijas autoram ir tiesības brīvi noteikt parakstu vākšanai skaitlisku mērķi, ja vien petīcija nav domāta parlamentam, valdībai vai pārvaldei.
  4. Petīcijas autoram ir jāpārbauda tiešsaistes un bezsaistes paraksti un jādzēš tie, kas ir acīmredzami nederīgi.
  5. Petīcijas iesniedzējs apņemas ātri reaģēt uz lasītāju pieprasījumiem abonēšanas laikā. Uzziņas petīcijas iesniedzējiem nosūta, izmantojot e-pasta kontaktinformācijas veidlapu.
  6. Ja saņēmējs ir petīciju komitejā, openPetition patur tiesības pats iesniegt petīciju adresētajā komitejā, ja petīcijas iesniedzējs nav iesniedzis petīciju 3 mēnešu laikā.
  7. Ja saņēmējs ir petīciju komitejā, openPetition patur tiesības pats iesniegt petīciju adresētajā komitejā, ja petīcijas iesniedzējs nav iesniedzis to 3 mēnešu laikā.
  8. Petīcijas iesniedzējam ir tiesības un pienākums jebkurā laikā informēt savus atbalstītājus par petīcijas gaitu. Tiesības paziņot atbalstītājiem ir ierobežotas, ja ziņojumi tieši neattiecas uz petīciju.
  9. Izveidojot petīciju, izmantojot tiešsaistes platformu openPetition gGmbh, petīcijas iesniedzējs atļauj openPetition pārstāvēt viņu viņa petīcijas tiesībās, ja vien pats patīcijas iesniedzējs neizmanto savas tiesības iesniegt to. Tas nozīmē, ka OpenPetition gGmbH nav pienākuma jebkurā gadījumā pārstāvēt tiesības iesniegt petīciju.
  10. Petīcijas, uz kurām petīcijas iesniedzējs neattiecas, var pārsūtīt no iepriekšējs petīcijas iesniedzēja vai no openPetition uz jaunu petīcijas iesniedzēju.
  11. Petīcijas iesniedzējam ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt petīciju, ja tās pieprasījums ir novecojis vai tas ir ticis izpildīts citā veidā. Petīcijas iesniedzējs apņemas informēt savus atbalstītājus par petīcijas izbeigšanas iemeslu.
  12. Petīcijas iesniedzējs nedrīkst pārsūtīt parakstu sarakstus un anketas nevienam, izņemot petīcijas iesniedzēju.
  13. Pēc informācijas darba pabeigšanas petīcijas iesniedzējam ir pienākums iznīcināt visus paraksta datus, kas viņam pieejami, digitāli vai drukāti.
 5. Autortiesības
  1. Paša publicēti openPetition tekstiem, attēliem vai videoklipiem saskaņā ar Creative Commons licenci,-nc-sa pieteikšanās. Attiecināšanas ietver norādi uz platformas openPetition un ar noteikumu, ka autors (ciktāl tas ir zināms).
  2. Ja atbalstītājs parakstīt petīciju anonīmu un viņa parakstu pievienotu komentāru, tas anonimitāte ir jārespektē un jāaizsargā. Līdz ar to, ne openPetition ne prasītājs ir tiesības komentēt saistībā ar nosaukumu anonīmo atbalstītājs publicēt.
 6. Caurspīdīgums
  1. Publicētās petīcijas pastāvīgi glabā un var iegūt, lai izsekotu politiskos procesus. Visas izmaiņas petīciju saturā tiks saglabātas un publiski rekonstruētas.
  2. Personas dati, kas publicēti lūgumrakstu tekstos, pēc pieprasījuma tiek anonīmi.
 7. Redakcijas rediģēšana
  1. openPetition patur tiesības noņemt tekstus un saites lūgumrakstos, komentāros, diskusijās un emuāru ierakstos, kas attiecas uz ārējām vietnēm vai dokumentiem. Tas jo īpaši attiecas uz saitēm uz lapām vai dokumentiem un tekstiem
   • Pārkāpj valsts likumu un pamata demokrātiskās vērtības
   • Nav saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību Konvenciju vai starptautiskajām tiesībām
   • nepiedienīgi un diskriminējošās piezīmes pret indivīdiem vai grupām)
   • nav mūsu Kvalitātes nosacījumi izpildīt
  2. openPetition patur tiesības pievienot piemērotus avotus labākai izsekojamībai un rediģēt lūgumrakstu tekstus ar nosacījumu, ka šie labojumi kalpo labākai lasāmībai un nemaina petīcijas būtību.
  3. openPetition patur tiesības izņemt lūgumrakstu attēlus un video šādos gadījumos:
   • var atstāt šokējošu iespaidu uz cilvēkiem
   • rāda vardarbību un zvērības pret cilvēkiem vai dzīvniekiem
   • privāti ieraksti, kas pārkāpj privātumu
   • pornogrāfiski attēli
   • satīriskas reprezentācijas
   • Pārstāvības, kas ir pretrunā ar petīciju bažām
  4. openPetition patur tiesības pievienot petīciju attēlus, ja tie labāk ilustrē lietu.
 8. Debates un komentāri

  Lietošanas noteikumi attiecas arī uz lietotāju komentāriem un debatēm. Informāciju par komentāru un debašu pārvaldību jūs atradīsiet Tīkla etiķetes sadaļā.

 9. Dzimumam piemērota valoda

  Mēs redzam genderneutralere valodu kā svarīgu soli ceļā uz dzimumu līdztiesības nodrošināšanā mūsu sabiedrībā.

  Kā platforma mēs to neatkarīgi no formas, kādā cilvēki izmanto, lai sazinātos viens ar otru.

  • Mēs izmantojam oficiālos Dudens vācu valodas pareizrakstības noteikumus
  • Kur tas netraucē plūsmu valodas, mēs saucam abus dzimumus, pilnībā vai saīsinātā formā pāri
  • Ja nepieciešams, mēs izmantojam pārmaiņus vīriešu un sieviešu formas.
  • Katru tagad un tad mēs izmantojam jau izveidotās dzimumu neitrāla vārdi atvasināti lietvārdi daudzskaitlī, ar pasīvo formu vai tiešo adresi.
  • Atsevišķos gadījumos mēs izmantojam biežāk sastopamo vīriešu vai sieviešu formu
  • Mūsu lietotāju saturs tiek saglabāts dotajā formā

  Mēs pavadīs platformu, lai mainītu valodu pretim dzimumu neitrāla valodā. Mēs ne panākt izmaiņas un nav mēģināt novērst.

  Mēs cenšamies panākt iekļaujošu valodu, īpaši izmantojot vienkāršu valodu.

 10. Atruna:

  Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ openPetition uz kādu brīdi būtu nepieejams, vai arī būtu zuduši dati, jūs atsakāties no pretenzijām uz kompensāciju, par iespējamo kaitējumu, kas varētu tikt radīts, vai izdevumiem, kas ar to saistīti.

 11. Izmaiņas

  openPetition patur tiesības izmainīt vai papildināt šos lietošanas noteikumus. Izmaiņas ar atpakaļ ejošu spēku netiks izdarītas.

No 2020. gada decembra

pašreizējie lūgumraksti

parādīt visas petīcijas

Palīdziet stiprināt pilsoņu līdzdalību. Mēs vēlamies padarīt jūsu bažas dzirdamas un palikt neatkarīgiem.

Veiciniet tūlīt