Image of the house parliament

Bör EU gå mot mer ömsesidig solidaritet?

110 scheduled meetings
131 ended sessions
1.268 participant

This house parliament runs until 22 Nov 2020

Become a host and debate the topic with friends and acquaintances - in the living room or online.

Background

Effekterna av coronakrisen på hälsa och ekonomi är utan motstycke. Under utvecklingen har EU-ländernas olika uppfattningar och behov blivit tydliga och smärtsamma minnen från finanskrisen har återväcks. Samtidigt har politiska beslut av hittills okänd storlek tagits, vilket illustrerar omfattningen av det politiska handlingsrummet. Det väcker frågan om vilken betydelse solidaritet ska ha i EU?

Subquestions

1. Bör rika EU-medlemsstater ge mer ekonomiskt stöd till medlemsstater som drabbas särskilt hårt av kriser?

Background: Både finanskrisen från och med 2007 och coronapandemin har drabbat och fortsätter att drabba vissa EU-länder särskilt hårt och dessa länder har mindre möjligheter att få sina ekonomier tillbaka på rätt spår genom finansiella stimuli. I händelse av en kris skulle EU kunna stödja dessa länder i att hitta en väg ut ur krisen.

Pro

Register yourself to see some sample pros and cons.

Contra

Register yourself to see some sample pros and cons.

2. Bör EU investera mer i socialpolitiska åtgärder för att bekämpa social ojämlikhet mellan medlemsstaterna?

Background: Medan de olika levnadsstandarderna i EU-länderna tidigare närmade sig varandra har denna trend vänt sedan finanskrisen 2007. Även när man tar hänsyn till skillnader i levnadskostnaderna har stora delar av befolkningen i olika EU-länder fortfarande en mycket svag social ställning. Som ett resultat finns det en växande klyfta mellan norra och södra EU samt mellan väst och öst när det gäller social trygghet. Exempel på socialpolitiska åtgärder är skydd mot arbetslöshet, bostadsförlust, fattigdom i ålderdom och hälsa.

Pro

Register yourself to see some sample pros and cons.

Contra

Register yourself to see some sample pros and cons.

3. Bör EU i framtida generationers intresse främst fokusera på miljövänlig innovation och arbetstillfällen?

Background: Vi är på väg mot allvarlig global uppvärmning långt över målen i Paris klimatavtal. Okontrollerad klimatförändring skulle bland annat leda till extrema väderförhållanden och därmed till dödsfall och ytterligare migrationsrörelser. De mindre utvecklade länderna och framtida generationer skulle drabbas av detta. För att bekämpa coronakrisen investerar EU en oöverträffad summa pengar och kan därmed ge "Green Deal" en betydande boost.

Pro

Register yourself to see some sample pros and cons.

Contra

Register yourself to see some sample pros and cons.

Impressions from the house parliaments

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international