Image of the house parliament

Bör EU gå mot mer ömsesidig solidaritet?

171 ended sessions
1.616 Participating

All the sessions of this House Parliament were held

Look at you now the evaluated results of this House Parliament. Soon follow the opinions of the parliamentarians addressed.

Background

Effekterna av coronakrisen på hälsa och ekonomi är utan motstycke. Under utvecklingen har EU-ländernas olika uppfattningar och behov blivit tydliga och smärtsamma minnen från finanskrisen har återväcks. Samtidigt har politiska beslut av hittills okänd storlek tagits, vilket illustrerar omfattningen av det politiska handlingsrummet. Det väcker frågan om vilken betydelse solidaritet ska ha i EU?

Part questions

1. Bör rika EU-medlemsstater ge mer ekonomiskt stöd till medlemsstater som drabbas särskilt hårt av kriser?

Background: Både finanskrisen från och med 2007 och coronapandemin har drabbat och fortsätter att drabba vissa EU-länder särskilt hårt och dessa länder har mindre möjligheter att få sina ekonomier tillbaka på rätt spår genom finansiella stimuli. I händelse av en kris skulle EU kunna stödja dessa länder i att hitta en väg ut ur krisen.

Pro

Den inre marknaden och den gemensamma valutan innebär att kreditgivar-/givarländer, särskilt de starkaste exporterande länderna, också gynnas av att tillhandahålla stöd till allvarligt drabbade ekonomier eftersom detta stimulerar efterfrågan.

Ekonomiskt stöd är en signal om solidaritet och ömsesidigt förtroende. Båda är viktiga förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan EU:s statssamhälle, till exempel när det gäller globala aktörer som Kina eller USA.

Ekonomisk solidaritet stärker tron på EU i drabbade befolkningar. På detta sätt undviks ansträngningar att lämna EU.

Contra

Den ekonomiska svagheten i vissa EU-länder är främst ett resultat av deras egen finanspolitik. Ekonomiskt stöd från andra länder undergräver nödvändiga strukturreformer.

Stödet från andra länders ekonomier kan inte förklaras för den egna befolkningen. Detta stärker euroskeptiska initiativ.

Det är omöjligt för regeringar och experter att fördela medel lika effektivt som den fria marknaden gör. EU:s finansiella ingripanden i nationella ekonomier begränsar därför tillväxten.

2. Bör EU investera mer i socialpolitiska åtgärder för att bekämpa social ojämlikhet mellan medlemsstaterna?

Background: Medan de olika levnadsstandarderna i EU-länderna tidigare närmade sig varandra har denna trend vänt sedan finanskrisen 2007. Även när man tar hänsyn till skillnader i levnadskostnaderna har stora delar av befolkningen i olika EU-länder fortfarande en mycket svag social ställning. Som ett resultat finns det en växande klyfta mellan norra och södra EU samt mellan väst och öst när det gäller social trygghet. Exempel på socialpolitiska åtgärder är skydd mot arbetslöshet, bostadsförlust, fattigdom i ålderdom och hälsa.

Pro

Om alla EU-medborgare har liknande socialförsäkringsskydd kommer gemenskapskänslan och en europeisk identitet att stärkas. Detta skapar stöd för framtida delade projekt.

Sociala och samhälleliga framsteg är grundläggande värderingar i vårt europeiska samhälle och demokrati ("EU:s löfte om välstånd").

Höga levnadsstandarder och socialt önskvärda utsikter i varje medlemsstat minskar fattigdomsrelaterad migration inom EU.

Contra

Med tanke på de olika sociala trygghetssystemen och den kulturella bakgrunden bland EU:s medlemsstater kan en centralt kontrollerad socialpolitik bara misslyckas.

Samma sociala trygghet för alla EU-medborgare skulle förbruka stora summor pengar som då inte längre skulle vara tillgängliga för andra investeringar för framtiden som miljöskydd, digitalisering eller utbildning.

Även inom enskilda EU-länder har ett ständigt ökande välståndsklyft uppstått under de senaste decennierna. Det måste därför vara staternas uppgift att skydda sina egna befolkningar mot risken för fattigdom.

3. Bör EU i framtida generationers intresse främst fokusera på miljövänlig innovation och arbetstillfällen?

Background: Vi är på väg mot allvarlig global uppvärmning långt över målen i Paris klimatavtal. Okontrollerad klimatförändring skulle bland annat leda till extrema väderförhållanden och därmed till dödsfall och ytterligare migrationsrörelser. De mindre utvecklade länderna och framtida generationer skulle drabbas av detta. För att bekämpa coronakrisen investerar EU en oöverträffad summa pengar och kan därmed ge "Green Deal" en betydande boost.

Pro

Det är bättre att ändra kurs idag än i morgon. Om vi fortsätter att försena grundläggande reformer för att avvärja klimatkrisen kommer negativa konsekvenser för jorden, samhällen och demokratin att bli allt större, liksom kostnaderna för omvandling.

För att övervinna den ekonomiska coronakrisen tar EU stora skulder som måste betalas tillbaka under årtionden. Därför bör alla EU-investeringar vara hållbara, både ekonomiskt och ekologiskt.

Coronakrisen visar att förändring blir möjlig när det är nödvändigt. Europa upplever för närvarande en vändning. Denna historiska möjlighet till modernisering får inte slösas bort.

Contra

Om subventioner dras tillbaka från koldioxidintensiva industrier hotas många jobb och välstånd, särskilt under och efter den aktuella krisen.

Många rika länder har ökat sitt välstånd med hjälp av fossila energikällor. Länder vars ekonomier har mycket att komma ikapp kan inte förväntas överge detta till förmån för en kostsam rekonstruktion av sina system.

Energiturneringen är en lång process. För att det ska lyckas måste vi vara konkurrenskraftiga. Därför måste övergången göras gradvis.

Impressions from the house parliaments

Evaluation

Bör EU gå mot mer ömsesidig solidaritet?

171 Meetings

Consents 166

Rejections 4

Abstentions 1


1. Bör rika EU-medlemsstater ge mer ekonomiskt stöd till medlemsstater som drabbas särskilt hårt av kriser?

The voting results are made up of 945 together registered results.

Tendency (median)

8

Average

7.4

2. Bör EU investera mer i socialpolitiska åtgärder för att bekämpa social ojämlikhet mellan medlemsstaterna?

The voting results are made up of 933 together registered results.

Tendency (median)

7

Average

6.5

3. Bör EU i framtida generationers intresse främst fokusera på miljövänlig innovation och arbetstillfällen?

The voting results are made up of 932 together registered results.

Tendency (median)

10

Average

8.9

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international