Image of the house parliament

Czy UE powinna rozwijać się w kierunku większej wzajemnej solidarności?

110 scheduled meetings
131 ended sessions
1.268 participant

This house parliament runs until 22 Nov 2020

Become a host and debate the topic with friends and acquaintances - in the living room or online.

Background

Skutki kryzysu pandemicznego dla zdrowia i gospodarki są bezprecedensowe. W miarę rozwoju Covid-19 zarysowały się różnice w postrzeganiu zagrożeń i potrzeb różnych krajów UE, tym bardziej, że powróciły bolesne wspomnienia destabilizacyjnych kryzysów finansowych. Jednocześnie podjęto decyzje polityczne o nieznanej dotąd skali, co uwidoczniło, jak wielkie są polityczne możliwości działania. Powstaje pytanie: jakie znaczenie powinna mieć solidarność w UE?

Subquestions

1. Czy zamożniejsze paostwa członkowskie UE powinny udzielać większego wsparcia gospodarczego paostwom członkowskim, które są szczególnie dotknięte kryzysem?

Background: Zarówno kryzys z 2007 r., jak i pandemia uderzyły szczególnie mocno w niektóre kraje UE i mają mniejsze możliwości przywrócenia ich gospodarek na właściwe tory dzięki bodźcom finansowym. W przypadku kryzysu UE mogłaby wesprzeć te kraje w znalezieniu drogi wyjścia z kryzysu.

Pro

Register yourself to see some sample pros and cons.

Contra

Register yourself to see some sample pros and cons.

2. Czy zamożniejsze paostwa członkowskie UE powinny udzielać większego wsparcia gospodarczego paostwom członkowskim, które są szczególnie dotknięte kryzysem?

Background: Podczas gdy w przeszłości różne standardy życia w krajach UE miały tendencję do ujednolicania, od czasu kryzysu finansowego w 2007 r. tendencja ta uległa odwróceniu. Co zaskutkowao powstaniem znaczacych roznic socjalnych. I tak dueze grupe ludnosci w roznych krajach UE sa niedostatecznie zabezpizone co widac miedzy północą a południem UE, a także między Zachodem a Wschodem. Przykładami środków polityki socjalnej są np.:ochrona przed bezrobociem, utratą mieszkań, ubóstwem w starszym wieku i zdrowiem

Pro

Register yourself to see some sample pros and cons.

Contra

Register yourself to see some sample pros and cons.

3. Czy UE powinna w interesie przyszłych pokoleo promować przede wszystkim przyjazne dla środowiska innowacje i miejsca pracy?

Background: Zmierzamy w kierunku poważnego globalnego ocieplenia znacznie przekraczającego cele paryskiej konwencji klimatycznej. Niekontrolowane zmiany klimatu moga doprowadzic między innymi do ekstremalnych sytuacji pogodowychi na przyklad do dalszych ruchów migracyjnych. Ucierpiałyby na tym kraje mniej rozwinięte i przyszłe pokolenia. W walce z kryzysem pandemicznymm, UE inwestuje środki budżetowe na bezprecedensową skalę i może w ten sposób nadać "zielonemu porozumieniu" istotny impuls.

Pro

Register yourself to see some sample pros and cons.

Contra

Register yourself to see some sample pros and cons.

Impressions from the house parliaments

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international