Περιοχή: Γερμανία
Πολιτικά δικαιώματα

Beendet die Corona Maßnahmen

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesregierung Deutschland
1.815 Υποστηρικτές 1.793 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Οκτωβρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Änderungen an der Petition

Ώρα 27.10.2020 06:00

Effekt der Maskenpflicht nicht belegbar.
Virologe: "Maskenpflicht hat keinen belegbaren Effekt"

Neue Quelle eingefügt.


Neue Begründung: Die im IfSG § 5 (1) Feststellung der Epidemische Lage ist in keinster weise gerechtfertigt und schadet der Bevölkerung und der Wirtschaft in Deutschland.
Quellen :
www.heute.at/s/virologe-maskenpflicht-hat-keinen-belegbaren-effekt-100109139
www.berliner-kurier.de/panorama/forscher-corona-todesrate-ist-wahrscheinlich-geringer-als-02-prozent-li.112266
[1] Der Deutsche Bundestag stellt eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Der Deutsche Bundestag hebt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wieder auf, wenn die Voraussetzungen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen. Die Aufhebung ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen.
vollständiger §5 : www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__5.html

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 240 (232 in Deutschland)


Temporäre Sperrung aufgehoben

Ώρα 21.10.2020 17:36

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 20.10.2020 05:55

Quellen Aktualisiert
Bitte erläutern Sie die folgende Aussage mit Quellen:
"(1)IfSG §5 (1)Epidemische Lage von nationaler Tragweite wird nicht erfüllt."
"Die im IfSG § 5 (1) Feststellung der Epidemische Lage ist in keinster weise gerechtfertigt


Neue Begründung: (1)IfSG §5 (1)Epidemische Lage von nationaler Tragweite wird nicht erfüllt.
(1) Der Deutsche Bundestag stellt eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Der Deutsche Bundestag hebt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wieder auf, wenn die Voraussetzungen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen. Die Aufhebung ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen.
Die im IfSG § 5 (1) Feststellung der Epidemische Lage ist in keinster weise gerechtfertigt und schadet der Bevölkerung und der Wirtschaft in Deutschland.
(2)Die Verwendung von PCR-Tests zur Feststellung einer Infektion mit SARS-COV-2 ist inakzeptabel da diese fehlerhaft sind.
Quellen:
(1) off-guardian.org/2020/10/08/who-accidentally-confirms-covid-is-no-more-dangerous-than-flu/
(2) www.info-direkt.eu/2020/10/02/altes-interview-aufgetaucht-drosten-hielt-pcr-tests-fuer-untauglich/
Quellen hierzu Sind überall im Internet zu finden.
Mitlerweile bestätigen das auch die Medien in Deutschland.
www.berliner-kurier.de/panorama/forscher-corona-todesrate-ist-wahrscheinlich-geringer-als-02-prozent-li.112266

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 196 (190 in Deutschland)


Die Petition befindet sich im Konflikt mit den Nutzungsbedingungen von openPetition

Ώρα 19.10.2020 14:44

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Diese Petition steht im Konflikt mit Punkt 1.4 der Nutzungsbedingungen für zulässige Petitionen.

Bitte erläutern Sie die folgende Aussage mit Quellen:
"(1)IfSG §5 (1)Epidemische Lage von nationaler Tragweite wird nicht erfüllt."
"Die im IfSG § 5 (1) Feststellung der Epidemische Lage ist in keinster weise gerechtfertigt"

In der von Ihnen genannten Quelle zu "(2)Die Verwendung von PCR-Tests zur Feststellung einer Infektion mit SARS-COV-2 ist inakzeptabel da diese fehlerhaft sind." werden PCR-Tests kritisiert in Bezug auf einen komplett anderen Virus mit anderem Schema. Bitte fügen Sie aktuelle Quellen ein.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα