Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

Solidaritätszuschlag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in "systemrelevanten Berufen"

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundestag
202 Υποστηρικτές 202 σε Γερμανία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition in Zeichnung - Werdet Multiplikatoren, teilt diese Petition so oft wie möglich!

Ώρα 28.03.2020 07:27

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

vielen Dank für euer bisheriges Vertrauen und eure Unterschrift für diese Petition.
Wenn alle Betroffenen, welche unser Land nun am Leben erhalten, geschlossen hinter dieser Forderung stehen würden, könnten wir in der Tat eine Veränderung der politischen Situation erkämpfen.
Deshalb bitte ich euch, teilt diese Petition auf allen möglichen Kanälen. Werdet Multiplikatoren und verbreitet diese Petition.
Gemeinsam können wir in dieser Krise stark sein. Jetzt ist der Moment gekommen, um einen gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Solidarität zu erlangen!
Vielen Dank für eure Unterstützung,
euer Kai


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα