Περιοχή: Γερμανία
Μεταφορές

Spritpreisbremse für Benzin und Diesel

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundestag und Bundesrat
50.456 Υποστηρικτές 50.282 σε Γερμανία
100% του 50.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Οκτωβρίου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 2 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Petition in Zeichnung - Aktion: Beitrag teilen

Ώρα 25.10.2021 15:53

Liebe Unterstützende,

Damit noch mehr Menschen von der Petition erfahren, haben wir von openPetition einen Post zur Petition auf Facebook, Twitter und Instagram veröffentlicht - gerne mitmachen & teilen, teilen, teilen:

+++ Facebook: www.facebook.com/openPetition/photos/a.305584669539756/4430725643692284/

+++ Twitter: twitter.com/openPetition/status/1452633706129149952/photo/1

+++ Instagram: www.instagram.com/p/CVdDIQplerH/

Bitte mit Freunden, Bekannten und Familie teilen. Jedes “Gefällt mir ” (Like), aber vor allem geteilte Inhalte (Shares) sorgen dafür, dass noch mehr Menschen von der Petition erfahren. Die Petition kann auch in Facebook-Gruppen geteilt werden.

Wer nicht in den Sozialen Netzwerken ist, kann Freunde, Bekannte und Familie per Whatsapp oder E-Mail auf die Petition hinweisen:

+++ Kurzlink zur Petition: www.openpetition.de/spritpreisbremse

Vielen Dank für Ihr Engagement!
Ihr openPetition-Team

Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα