Περιοχή: Γερμανία
Οικογένεια

10 Tage Vaterschaftsfreistellung* zur Geburt für einen gemeinsamen Start! Jetzt!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
5.797 Υποστηρικτές 5.768 σε Γερμανία
12% του 50.000 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε 20/6/2021
 2. Συλλογή ακόμα 7 ημέρες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Wir fordern für alle Väter** eine Vaterschaftsfreistellung* mit Lohnfortzahlung im Umfang von 10 Tagen zur Geburt. Jetzt!

https://vaterschaftsfreistellung.de/

Bereits 2019 wurde die EU-Vereinbarkeitsrichtlinie beschlossen, um EU-weit Mindeststandards der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige festzuschreiben. Bis August 2022 muss sie in nationales Recht umgesetzt werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Richtlinie ist eine Vaterschaftsfreistellung* von zwei Wochen nach der Geburt mit Lohnersatz in Höhe des Krankengeldes.

* bzw. Freistellung für zweiten Elternteil - wir gehen davon aus, dass diese Forderung ebenso für gleichgeschlechtliche Paare umgesetzt werden muss, wie dies auch die EU Richtlinie fordert.

** bzw. zweiter Elternteil

Αιτιολόγηση

Mit jedem Kind, das auf die Welt kommt, startet ein neues Abenteuer! Beim ersten Kind ändert sich deine Welt in allen Lebensbereichen, beim zweiten und allen folgenden Kindern braucht die Familie Zeit und Kraft, das neue Kind zu begrüßen. Das ist sowohl für die werdende Mutter als auch für den werdenden Vater** eine herausfordernde Zeit. Daher fordern wir eine Vaterschaftsfreistellung* von 10 Tagen für alle Väter** bei voller Lohnfortzahlung, denn

 • eine solch grundlegende Veränderung muss gut vorbereitet werden und braucht Zeit für einen gelingenden Neubeginn
 • für Väter** beginnt mit der Geburt des Kindes der Start in eine Beziehung zum eigenen Kind
 • nach der anstrengenden Geburt brauchen Mütter Unterstützung, Entlastung und Rückhalt, um wieder fit zu werden und langfristig gesund zu bleiben

Was haben Väter** davon?

 • Zeit, sich auf die neue Situation einzulassen und sich darauf einzustellen
 • das Kind in Ruhe und ohne beruflichen Stress im Hintergrund begrüßen zu können

Was haben Mütter davon?

 • die Sicherheit schon vor der Geburt, dass der Vater** die ersten Tage voll und ganz da ist
 • Entlastung nach dem Kraftakt der Geburt und emotionalen Beistand im Wochenbett

Was haben Geschwisterkinder davon?

 • Momente mit und ohne Baby, um sich mit dem neuen Geschwisterleben anzufreunden
 • einen Vater**, der für ein gemeinsames Ankommen da ist
 • Zeit für schon bestehende Rituale, wie Vorlesen oder auf den Spielplatz gehen

Was haben Unternehmen davon?

 • motivierte, emotional stabile und leistungsfähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
 • konsequente und zukunftsfähige Realisierung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Was hat die Gesellschaft davon?

 • eine frühe Vater**-Kind-Bindung und damit eine individuelle Stärkung der Kinder
 • eine stärkere Beteiligung von Vätern** an der Sorgearbeit in der Familie

Männer und Sorgearbeit

Das Bundesforum Männer fordert seit langem eine solche Freistellung als eigenständige familien- und gleichstellungspolitische Leistung, zusätzlich zu Elterngeld und Elternzeit. Dies ist wichtig, um einen klaren rechtlichen Rahmen auch gegenüber Arbeitgeber_Innen zu schaffen, damit Väter sich in dieser wichtigen ersten Phase voll und ganz auf ihre Kinder und die Unterstützung ihrer Partnerinnen konzentrieren können.

Väter wollen Zeit für Familie

Forschungsergebnisse machen deutlich: Väter wollen gerne mehr Zeit für die Familie. Laut Väterreport des BMFSFJ geben über 50 Prozent der Väter an, sich die Kinderbetreuung gerne hälftig mit ihrer Partnerin aufteilen zu wollen, aber nur 18 Prozent tun dies auch tatsächlich. Ein weiterer Befund: Je weniger Stunden Väter pro Woche erwerbstätig sind, desto mehr Zeit übernehmen sie faktisch bei der Kinderbetreuung. Das heißt, es braucht geeignete Rahmenbedingungen und Anreize, damit mehr Väter von Beginn an Verantwortung in der Familie übernehmen.

Eine durch den DGB in Auftrag gegebene Umfrage zeigt, dass knapp zwei Drittel der Befragten eine bezahlte Vaterschaftsfreistellung von zwei Wochen nach Geburt des Kindes positiv bewerten.

Mütter- und Partnerinnenunterstützung

Vaterschaftsfreistellung ist ein Paradigmenwechsel, bei dem Sorgearbeit nicht mehr automatisch einzig der Mutter zugesprochen wird. Dies kann nur gemeinsam gelingen. Auch Mütter profitieren nachhaltig von dieser Veränderung. Untersuchungen wie die des DIW von 2015 zeigen, dass, neben der Entlastung und Unterstützung direkt nach der Geburt, durch die frühe Bindung des Vaters zum Kind auch längerfristig Sorgeverantwortung, Familienleben und Familienarbeit besser auf beide Schultern verteilt werden können. Damit wird auch der Wiedereinstieg ins Berufsleben der Mütter einfacher und gelingt häufig schneller. Dies zu unterstützen, war bereits 53% der befragten Väter in der Commerzbank-Studie von 2015 wichtig.

Zeichen setzen

Eltern sind in der gemeinsamen Verantwortung für Kinder – und Väter sind von Anfang an wichtig und live dabei! Ob Väter, Mütter, Unternehmen oder Zivilgesellschaft - wir alle profitieren vom Erfolg dieser Petition!

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Papaseiten.de im Väterzentrum Dresden e.V. από Dresden
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

 • Änderungen an der Petition

  στον/-ην/-ο 04.09.2021
 • Liebe Unterzeichnerinnen und Unterzeichner unserer Petition,

  VIELEN DANK für Ihre Stimme! Wir haben unsere Petition bis zur Bundestagswahl am 26. September 2021 verlängert.

  WICHTIG: Wir wollen die 50.000 Stimmen erreichen, um das Thema den Parteien und der nächsten Regierung mit auf den Weg zu geben. Die Vaterschaftsfreistellung muss neben dem Elterngeld und der Elternzeit auch in Deutschland Realität werden!

  Das heißt: wir brauchen JETZT jede Unterschrift!

  Wie können Sie uns am Wirkungsvollsten unterstützen? Hier einige Anregungen:

  - Schicken Sie Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin, ihren Eltern oder Geschwistern den Link zur Petition und bitten persönlich um eine Unterschrift

  - Schicken Sie eine persönliche Nachricht an Freundinnen,... παρακάτω

 • Änderungen an der Petition

  στον/-ην/-ο 11.08.2021

Συζήτηση

Solange die Inanspruchnahme von Elternzeit eine individuelle Entscheidung ist und nicht (wie Mutterschutz) verpflichtend ist, werden Arbeitgeber Druck auf ihre männlichen Mitarbeiter ausüben bzw. diese werden sich rechtfertigen müssen und (in vielen Fällen zu Recht) Nachteile befürchten. Daher ist die Umsetzung der EU-Richtlinie nur gegeben, wenn es eine verpflichtende Freistellung von Vätern gibt. Dies ist zudem ein großer Beitrag zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen, weil dann eben auch die Einstellung von Männern ein "Ausfallrisiko" darstellt.

Der Mutterschutz von Frauen wird auf Elternzeit und Elterngeld angerechnet. Männer haben die selben Elternzeitrechte. Warum ist ein Einbringen der Väter offenbar immer nur bei voller Lohnfortzahlung möglich? Warum nutzt Mann nicht die vorhandenen Rechte um seine Prioritäten für die Familie zu setzen?

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • πρίν 1 μέρα

  Zweisamkeit Unterstützung Entlastung

 • πρίν 2 μέρες

  Weil es wichtig ist dass auch Väter ihre Familie unterstützen können, ohne dafür Urlaub nehmen zu müssen. Gleichberechtigung von Mann und Frau

 • πρίν 2 μέρες

  Es sollte selbstverständlich sein, dass Eltern die erste Zeit gemeinsam erleben.

 • πρίν 2 μέρες

  Weil Väter genau wie Mütter in den ersten Tagen so wichtig sind für eine schnelle Bindung mit dem neuen Erdenbürger

 • πρίν 2 μέρες

  Die Geburt eines Kindes ist ein mit nichts zu vergleichendem Ereignis, an dem beide Elternteile partizipieren sollen.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/10-tage-vaterschaftsfreistellung-zur-geburt-fuer-einen-gemeinsamen-start-jetzt-2/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικογένεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition