Περιοχή: Βερολίνο
Κατασκευές

Geplanter Turmneubau zur Sicherung der Barrierefreiheit für die Besucher des Berliner Müggelturmes

Η αναφορά απευθύνεται σε
Senatsverwaltung von Berlin, BVV Köpenick und Abgeordnetenhaus von Berlin
622 Υποστηρικτές 500 σε Βερολίνο
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Turmneubau, um die Barrierefreiheit des Berliner Müggelturmes für die Besucher zu gewährleisten.

Αιτιολόγηση

Der denkmalgeschützte, jetzige Berliner Müggelturm, bietet keinerlei Möglichkeiten für Personen mit körperlicher Einschränkung. Des Weiteren soll der Neubau des Turmes Personen mit einer Mobilitätseinschränkung ansprechen.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Amadeus Perschau από Berlin
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

Doppelturm warum ?? Wenn wir schon keinen Flughafen bauen klönnen,sollten wir es wenigstens mit einem notwendigen Fahrstuhl für den Turm versuchen.

Der Müggelturm in seiner gegenwärtigen Form wurde durch seinen neuen Besitzer dankenswerterweise nahezu im Originalbild wieder hergestellt. Er ist damit zu einem weiteren Wahrzeichen Berlins und zu einemfesten Bestandteil des Köpenicker Auflugsgebietes geworden. Barrierefreiheit ist meines Wissens, trotz Denkmalschutz, bis zur obersten Terrasse gewährleistet, ohne den Gesamteindruck des Bauwerkes zu verändern. Jede weitere bauliche Veränderung oder Erweiterung ist aus meiner Sicht nicht nur unnötig sondern führt im schlimmsten Fall dazu, dass “Müggelturm“ nicht mehr Müggelturm ist.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα