Περιοχή: Landkreis Ravensburg
Περιβάλλον

Hilf mit, den Altdorfer Wald zu schützen!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Landratsamt Ravensburg
13.102 Υποστηρικτές 10.528 σε Landkreis Ravensburg
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 1. Ξεκίνησε Ιανουαρίου 2020
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Προετοιμασία υποβολής
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση

Wir fordern das Landratsamt Ravensburg auf, den Altdorfer Wald in seiner Gesamtfläche von ca. 9.000 ha als Landschaftsschutzgebiet nach § 26 Naturschutzgesetz auszuweisen!

Der Altdorfer Wald ist mit einer Fläche von ca. 9.000 ha das größte zusammenhängende Waldgebiet Oberschwabens.

a) Etwa 1/3 der Fläche des Altdorfer Waldes steht bereits unter besonderem Schutz. Diese Schutzflächen bestehen aus einzelnen, bisher nicht zusammenhängenden Flächen. Dies sind verschiedene nicht zusammenhängende FFH-Gebiete (FFH-Gebiete sind spezielle europäische Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz, welche nach Fauna – Flora –Habitat – Richtlinie ausgewiesen werden), Naturschutzflächen, Landschafts- und Waldschutzgebiete und mehrere kleine Biotopflächen. Die bisher festgesetzten Wasserschutzgebiete bei Vogt und Weissenbronnen kommen noch dazu.

b) Der neu zu erstellende Regionalplan des RVBO (Regionalverband Bodensee-Oberschwaben) sieht vor, im Altdorfer Wald in Vogt – Grund auf einer Fläche von ca. 11 ha und bei Oberankenreute von ca.16 ha als weitere Kiesabbaugebiete auszuweisen. Alternativen für Standorte sowie Maßnahmen zur Reduzierung von Kiesabbau und Kiesexport wurden vom Regionalverband und den zuständigen Landesbehörden nicht ausreichend geprüft.

Αιτιολόγηση

a) Die ökologische Verknüpfung dieser vielen, kleinen und verstreuten Schutzgebiete ( hoher Anteil an FFH-Gebieten ) wird durch die Schaffung von großräumigen, verbindenden Landschaftselementen in Form eines gesamtheitlichen Landschaftsschutzgebietes „Altdorfer Wald“ erhalten, aufgewertet und wesentlich verbessert.

b) Eine Durchführung der Kiesabbaupläne im Altdorfer Wald würde bedeuten:

 • Abholzung von mind. 27 ha Wald (entspricht der Größe von über 50 Fußballfeldern) und Beseitigung von Waldboden, der ein unverzichtbarer Speicher für Wasser, Schadstoffe und CO² ist
 • Gefährdung der einmalig reinen Quellwasservorkommen in Vogt und Weissenbronnen für die mögliche Versorgung von bis zu rund 100.000 Menschen.
 • Zerstörung der durch Eiszeiten geschaffenen Geoformationen und Moränenlandschaft (Waldburger Rücken); Höhenzüge von bis zu 50 m werden unwiederbringlich verschwinden und Abbaugruben von 40 m Tiefe (= Gebäude mit 12 Stockwerken) entstehen
 • brachiale Einschnitte in Pflanzen- und Tierwelt
 • Wegfall des für die seelische und körperliche Gesundheit so wichtigen Naherholungsgebietes
 • weitere Zunahme des unzumutbaren Schwerlastverkehrs in den angrenzenden Gemeinden durch Zu- und Abtransport auf unzureichenden Verkehrswegen

Lasst uns das Naturjuwel „Altdorfer Wald“

- die grüne Lunge Oberschwabens -

gemeinsam für unsere Kinder und Enkel erhalten !

Um unsere Forderung durchsetzen zu können, benötigen wir Ihre Mithilfe für diese Petition. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald e.V.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , NATUR - UND KULTURLANDSCHAFT ALTDORFER WALD e.V. από Wolfegg
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

diese Petition ist wichtig und richtig! Bitte unterstützt auch die Petition von Sven Nolting. Danke an alle Unterzeichner*innen.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα