Περιοχή: Τύμπινγκεν
Κοινωνική πολιτική

Südstadt-Leben braucht Bewegung

Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinderat und andere Entscheidungsträger
318 Υποστηρικτές 297 σε Τύμπινγκεν
27% του 1.100 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2020
 2. Συλλογή ακόμα 5 εβδομάδες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Die Entscheidung über die Nutzungsverteilung auf der gesamten Fläche Au-West wird in den nächsten Monaten getroffen. Wir bitten den Gemeinderat und weitere Entscheidungsträger dringend, eine größtmögliche Fläche in Au-West für Freizeit- Sport- und Erholung frei zu halten und nicht die gesamte Fläche für die vorgeschlagene Solarthermie-Anlage vorzusehen.

Αιτιολόγηση

Au-West ist die letzte Möglichkeit für eine gut erreichbare Freizeit-, Sport- und Erholungsfläche für alle Altersgruppen in der Südstadt!

Denn: Wir brauchen auch einen Schutz des sozialen Klimas. Die Einwohnerzahl in der Südstadt hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Mit dem Französischen Viertel, dem Güterbahnhofquartier, dem 3-Höfe-Quartier und dem neuen Wennfelder Garten hat die Südstadt viel neuen Wohnraum und dichte Wohnquartiere erhalten. Doch es sind keine Freiräume hinzugekommen.

An der Marienburger Straße wird die Verdichtung weitergehen. Dichte Quartiere geben den Kindern wenig Raum zum Toben. Jugendliche und Erwachsene haben keine Möglichkeit für eine bewegungsintensive Freizeitgestaltung im wohnungsnahen Umfeld. Wie wichtig sind solche öffentlichen Freiräume für „soziale Wärmegewinnung“!

Das sieht man an der intensiven Nutzung der Panzerhalle und des Volksgartens.

Zum Stadtleben gehören Freiräume für Jung und Alt! Zum Luft holen und einander Begegnen, zum Erleben der Jahreszeiten – für die körperliche und seelische Gesundheit, für Sport und Spiel!

AU-WEST kann ein solcher Ort für die Südstadtbewohner*innen in den alten und neuen Quartieren werden.

• Die Fläche ist eben und damit für Sport und Spiel gut geeignet. 

• Sie ist am Rad- und Fußweg barrierefrei gelegen. 

• Au-West fördert die soziale Vernetzung der Quartiere. 

• Es gibt keine Lärmbelastung für die Nachbarschaft.

Hintergrundinformationen unter: www.freiraeume-suedstadt.de

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Harry Waßmann από Tübingen
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Hinterm Schrottplatz eine Fläche für Kinder und Jugendlichen. Geht's noch? Das sind unbeaufsichtige Orte, an den Trinkgelage und schlimmers passieren wird. Und wen das nicht reicht, dass gibt es noch Lärm und Gestank vom Schrottplatz und von der Bundesstraße.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • στον/-ην/-ο 02.08.2020

  Bewegung ist existenziell

 • Simone Stanka Tübingen

  στον/-ην/-ο 31.07.2020

  Unsere Jugendlichen (ich habe selbst drei Kinder) brauchen Platz für sinnvolle Bewegung, das ist im digitalen Zeitaltern nötiger denn je.

 • στον/-ην/-ο 29.07.2020

  Ökologische Ziele gegen die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen nach Freiraum gegeneinander auszuspielen ist nicht fair. Kinder und Jugendliche in der Südstadt brauchen mehr Freiflächen in einem so eng und verbauten Stadtgebiet.

 • στον/-ην/-ο 27.07.2020

  Die Südstadt braucht auch unbebaute Flächen

 • στον/-ην/-ο 27.07.2020

  Im Interesse meiner Mieter. Bin dort Eigentümer und möchte später selbst dort wohnen. Das Viertel braucht noch mehr Raum für Freizeit und Bewegung .

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/suedstadt-leben-braucht-bewegung/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition