Gemeinderat Waldenbuch Stavova

Pregled mišljenja u Parlamentu
Odgovor Broj Postotak
Neodgovoreno   18 100,0%

Slika rezerviranog mjesta zaWolfgang Rieth

Wolfgang Rieth

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

FWV
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaHeidrun Rohse

Heidrun Rohse

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

SPD
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaDietrich Ruckh

Dietrich Ruckh

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

SPD
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaJürgen Schwab

Jürgen Schwab

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

FWV
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaAlf-Dieter Beetz

Alf-Dieter Beetz

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

CDU
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaSabine Sonja Dandachi

Sabine Sonja Dandachi

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

CDU
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaAnnette Dolleschel

Annette Dolleschel

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

FWV
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaUlrich Doster

Ulrich Doster

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

SPD
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaIngrid Münning-Gaedke

Ingrid Münning-Gaedke

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

SPD
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaJutta Häcker

Dr. Jutta Häcker

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

FWV
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaWalter Keck

Walter Keck

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

SPD
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaRosa Loriz-Schoder

Rosa Loriz-Schoder

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

CDU
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaJosef Lupion

Josef Lupion

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

FWV
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaAstrid Neff

Astrid Neff

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

CDU
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaKarl Neff

Karl Neff

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

FWV
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaAnnette Odendahl

Annette Odendahl

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

FWV
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaElaine Rauhöft

Elaine Rauhöft

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

SPD
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Slika rezerviranog mjesta zaKarl Rebmann

Karl Rebmann

je zastupnik u parlamentu Gemeinderat

CDU
Nedavno napisano na 25.08.2016
Neodgovoreno

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International