Gemeinderat Waldenbuch deklaratat

Pasqyrë e deklaratave në Parlament
përgjigje numër përqindje
nuk përgjigjet akoma   18 100,0%

Imazhi i mbajtësit të vendit përWolfgang Rieth

Wolfgang Rieth

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

FWV
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përHeidrun Rohse

Heidrun Rohse

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

SPD
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përDietrich Ruckh

Dietrich Ruckh

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

SPD
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përJürgen Schwab

Jürgen Schwab

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

FWV
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përAlf-Dieter Beetz

Alf-Dieter Beetz

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

CDU
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përSabine Sonja Dandachi

Sabine Sonja Dandachi

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

CDU
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përAnnette Dolleschel

Annette Dolleschel

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

FWV
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përUlrich Doster

Ulrich Doster

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

SPD
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përIngrid Münning-Gaedke

Ingrid Münning-Gaedke

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

SPD
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përJutta Häcker

Dr. Jutta Häcker

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

FWV
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përWalter Keck

Walter Keck

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

SPD
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përRosa Loriz-Schoder

Rosa Loriz-Schoder

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

CDU
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përJosef Lupion

Josef Lupion

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

FWV
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përAstrid Neff

Astrid Neff

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

CDU
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përKarl Neff

Karl Neff

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

FWV
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përAnnette Odendahl

Annette Odendahl

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

FWV
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përElaine Rauhöft

Elaine Rauhöft

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

SPD
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Imazhi i mbajtësit të vendit përKarl Rebmann

Karl Rebmann

është anëtar i parlamentit Gemeinderat

CDU
kohët e fundit shkruar në 25/08/2016
nuk përgjigjet akoma

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International