Ψηφίσματα στην Άνσμπαχ

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Άνσμπαχ

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.
Συμφωνώ, να αποθηκευτεί, ότι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση, για τη διαβίβαση των αναφορών. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συναίνεση ανά πάσα στιγμή.


Άνσμπαχ Έλεγχος ψηφίσματος

Πόσο ανοικτές και διαφανείς είναι οι ιστοσελίδες του Άνσμπαχ?

Πληροφορεί για τις δυνατότητες συμμετοχής

Δυνατή η κατάθεση του ψηφίσματος ηλεκτρονικά

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υποβληθέντα ψηφίσματα.

Βασικές πληροφορίες:
Κρατίδιο (Bundesland): Βαυαρία
Εκλεγμένος αντιπρόσωπος: Landrat Jürgen Ludwig
πληθυσμός: 183.700
δικαίωμα ψήφου: ~ 140.000
Δεδομένα απαρτίας
Απαρτία ψηφίσματος: (ψήφους)    1.700
Αίτηση κατοίκων /αίτηση πολιτών: (υπογραφές) ~ 1.800
Bürgerbegehren: (υπογραφές) ~ 6.900
Bürgerentscheid: (ψήφους) ~ 14.000
Πληροφορίες επικοινωνίας
Ιστοσελίδα: http://www.landkreis-ansbach.de/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Ansbach
Κοινοβούλιο:: Κατάλογος βουλευτών
Δημόσια ψηφίσματα:
Ηλεκτρονικές αναφορές τύπου:
Αναφορά γραπτώς σε ταχυδρομική διεύθυνση: Landrat Jürgen Ludwig
Crailsheimstr. 1
91522 Ansbach
Email:

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα