Εκλεγμένος επρόσωπος Bernd Althusmann

Niedersächsischer Landtag σε Κάτω Σαξωνία

  Γνωμοδότηση για την αναφορά KiTas gegen das neue KiTa Gesetz in Niedersachsen

  CDU, τελευταία έκδοση 06.05.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Dirk Toepffer. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Απέχω.

  In der landesweit geführten Debatte rund um die Novellierung des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) und den vielen Gesprächen unserer Fraktion mit Fachkräften, Verbänden und Familien ist deutlich geworden, dass die gesellschaftlichen Anforderungen an Bildung, Betreuung und Erziehung auf der einen Seite und die realen Arbeitsbedingungen in unseren Kindertageseinrichtungen auf der anderen Seite nicht mehr stimmig ineinandergreifen.

  Die Haltung der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag ist hier klar: Die Kita ist die erste Bildungseinrichtung, die unsere Kinder besuchen. Das neue KiTaG muss die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche frühkindliche Bildung schaffen – gemeinsam mit den Fachkräften und nicht auf ihren Schultern. Auch die CDU-Fraktion

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 16.10.2020
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Fridays for Future Niedersachsen / Klimaschutz. Jetzt!

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 26.06.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen zur Bekämpfung der Eichenprozessionsspinnner

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 07.03.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Auflösung der Pflegekammer Niedersachsen und Beendigung der Zwangsmitgliedschaften von Pflegekräften

  CDU, τελευταία έκδοση 30.01.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Bereits 2015 hat sich die CDU nach einer intensiven Debatte gegen die Einrichtung einer Pflegekammer ausgesprochen. Die große Protestwelle zeigt, dass wir mit dieser Ansicht richtig lagen.

  Das Vorgehen bei den Beitragsbescheiden macht die Schwächen der Pflegekammer deutlich und sorgt zu Recht für Verärgerung. Über 46.000 Unterschriften in dieser Petition sind ein deutliches Signal gegen die Kammer – und der Protest wächst täglich weiter.

  Im Landtagswahlkampf 2017 sind wir mit der Forderung angetreten, die Kammer überprüfen zu lassen und Zwangsmitgliedschaften sowie hohe Bußgelder bei Nichteintritt abzuschaffen. Leider sind die Ergebnisse der Landtagswahl anders ausgefallen, als wir es uns gewünscht hatten, sodass wir in den Koalitionsverhandlungen

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά #rettedeintheater - Keine Kulturwüste in Niedersachsen!

  CDU, τελευταία έκδοση 23.10.2018

    Καμία επίσημη δήλωση.

  Die Pflege des kulturellen Erbes wie der kulturellen Vielfalt sind Bestandteile unserer Kulturpolitik. Kunst und Kultur eröffnen Möglichkeiten für die Integration und das Zusammenleben in unserem Land. Die Sicherung von kultureller Bildung und kultureller Teilhabe aller Menschen in Niedersachsen ist ein Ziel unserer Kulturpolitik.

  Die CDU würdigt das Engagement aller Akteure im Bereich der Kultur auf kommunaler und Landesebene, hauptberuflich und ehrenamtlich. Das freiwillige und breitenkulturelle Engagement verdient unsere Anerkennung und Unterstützung. Land und Kommunen haben zudem auch eine finanzielle Verantwortung für die Kultur. Aus diesem Grund haben wir uns ausdrücklich für eine Verankerung der finanziellen Förderungen im Koalitionsvertrag

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Niedersachsen

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 26.06.2018
  Καμία απάντηση

Dr. Bernd Althusmann
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 15.10.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Seevetal
Αξίωμα: Fraktion (Fraktionsvorsitzender)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd Althusmann
Ιστοσελίδα: https://berndalthusmann.de
Twitter: https://twitter.com/althusmann
Facebook: https://www.facebook.com/AlthusmannBernd/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα