Εκλεγμένος επρόσωπος Burkhard Jasper

Niedersächsischer Landtag σε Κάτω Σαξωνία

  Γνωμοδότηση για την αναφορά KiTas gegen das neue KiTa Gesetz in Niedersachsen

  CDU, τελευταία έκδοση 04.06.2021

    Απέχω.

  In der landesweit geführten Debatte rund um die Novellierung des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) und den vielen Gesprächen unserer Fraktion mit Fachkräften, Verbänden und Familien ist deutlich geworden, dass die gesellschaftlichen Anforderungen an Bildung, Betreuung und Erziehung auf der einen Seite und die realen Arbeitsbedingungen in unseren Kindertageseinrichtungen auf der anderen Seite nicht mehr stimmig ineinandergreifen.

  Die Haltung der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag ist hier klar: Die Kita ist die erste Bildungseinrichtung, die unsere Kinder besuchen. Das neue KiTaG muss die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche frühkindliche Bildung schaffen – gemeinsam mit den Fachkräften und nicht auf ihren Schultern. Auch die CDU-Fraktion

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen

  CDU, τελευταία έκδοση 03.12.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Die Bedeutung der Ernährungs- und Verbraucherbildung nimmt weiter zu. In den Familien werden immer öfter grundlegende Alltagskompetenzen nicht weitergegeben. Es ist wichtig, dass wir hier gegensteuern, damit Kindern ein Grundwissen vermittelt wird. Es geht um einen sparsameren Umgang mit Ressourcen, aber auch um Kenntnisse über eine wirtschaftliche Haushaltsführung beim Einkaufen, Abschluss von Kauf- und Mietverträgen oder Internetshopping.
  Die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag befindet sich bereits im Dialog, um zu erörtern, wie das Ziel einer besseren Ernährungs- und Verbraucherbildung am besten erreicht werden kann.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Fridays for Future Niedersachsen / Klimaschutz. Jetzt!

  CDU, τελευταία έκδοση 08.07.2019

    Καμία επίσημη δήλωση.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Der Klimaschutz ist wichtig. Weitere Maßnahmen sollen durch eine öffentliche Anhörung initiiert werden.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen zur Bekämpfung der Eichenprozessionsspinnner

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 07.03.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Auflösung der Pflegekammer Niedersachsen und Beendigung der Zwangsmitgliedschaften von Pflegekräften

  CDU, τελευταία έκδοση 29.01.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Es ist richtig, der Pflege ein stärkeres Gewicht in der Gesundheitspolitik zu geben. Fraglich ist jedoch, ob die Einführung einer Pflegekammer mit Zwangsbeiträgen dafür der richtige Weg ist. Deshalb habe ich in der letzten Legislaturperiode im Landtag dagegen gestimmt und unterstütze nun die Koalitionsvereinbarung, eine Evaluation durchzuführen.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά #rettedeintheater - Keine Kulturwüste in Niedersachsen!

  CDU, τελευταία έκδοση 09.10.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Da ich mich dafür eingesetzt habe, dass die stärkere Förderung der kommunalen Theater durch das Land im Koalitionsvertrag steht, werde ich mich natürlich auch bei den Haushaltsberatungen dafür engagieren. Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel gem. Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung. Die kommunalen Theater sind wichtig, damit die Menschen in der Fläche Niedersachsens Aufführungen erleben können.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Niedersachsen

  CDU, τελευταία έκδοση 03.09.2018

    Απέχω.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Die Räte der Städte und Gemeinden können schon jetzt über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen entscheiden. Es muss also genau überlegt werden, ob eine Einschränkung der kommunalen Selbstverwaltung sinnvoll ist, zumal die Kommunen sicherlich am besten die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Modelle abwägen können.

  Außerdem darf man bei einer Änderung nicht die Anlieger vergessen, die gerade Beiträge bezahlt haben. In diesen Fällen wird es Diskussionen über eine gerechte Regelung geben.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der Sonntags Flohmärkte

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 25.10.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Frau Ministerin, erhalten Sie unsere schulische Vielfalt und das Elternrecht auf freie Schulwahl!

  CDU, τελευταία έκδοση 12.05.2015

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Zur optimalen Förderung der Schülerinnen und Schüler benötigen wir ein vielfältiges Schulangebot!

Burkhard Jasper
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 15.10.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Osnabrück-West
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Burkhard Jasper
Ιστοσελίδα: http://www.burkhard-jasper.de
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Burkhard-Jasper/426727240706068?fref=ts
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition