Λαϊκή εκπρόσωπος Dagmar Kalugin

Γνωμοδότηση για την αναφορά 16. Bundesimmissonsschutzverordnung

W.I.R. in Titz, τελευταία επεξεργασία στις 14/6/21

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Sehr geehrte Frau Kistermann, ich möchte mich erst einmal entschuldigen, dass ich erst so spät antworte. Ich finde ihren Protest gut und habe zuerst überlegt an der Petition teilzunehmen. Ich habe es aus den folgenden Gründen dann doch nicht gemacht. Bei meiner Tätigkeit in der Kommunalpolitik der Gemeinde Titz seit 2009 (zuerst als Sachkundiger Bürger inzwischen als Ratsmitglied) habe ich so oft erlebt, dass wir wenn es um eine Landstraße geht bie StrassenNRW vor die Wand laufen - sei es mit der Verkehrsberuhigung in Ameln (Prämienstraße). Da ist bis heute nichts passiert. Oder der aktuellste Fall: W.I.R. (meine Wählergemeinschaft) haben einen Antrag für eine Querungshilfe an der L213 in Höhe Höllen (zur sicheren Erreichbarkeit des Netto) auf den Weg gebracht. Unter der Sitzungsvorlage Nr. 101/2021 können sie im sd-net die sehr aktuelle Ablehnung durch StraßenNRW lesen. Ich wünsche Ihnen mit Ihrer Petition mehr Erfolg. Sollten sie diese durch unsere Ausschüsse bzw. den Rat weiterreichen, werde ich diese mit meiner Stimme mit zu unterstützen. Mit freundlichen Grüßen Dagmar Kalugin

Dagmar Kalugin
κόμμα: W.I.R. in Titz
Κοινοβουλευτική ομάδα: W.I.R. in Titz
επανεκλογή: 2020
Αξίωμα: Gemeindevertreterin
Ιστοσελίδα: www.wir-titz.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα