Λαϊκή εκπρόσωπος Hannelore Kraft

Μέλος των Επιτροπών:

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder ab der 5 Klasse

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 24/8/20
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Jetzt kommt es auf euch an: #NotMyHochschulgesetz

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 7/10/19

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Jochen Ott. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Die SPD-Fraktion hat sich bis zuletzt mit allen parlamentarisch zur Verfügung stehenden Mitteln gegen das von CDU und FDP beschlossene Hochschulgesetz zur Wehr gesetzt. Leider erfolglos. Die in der Petitionsbegründung zum Ausdruck gebrachten Anliegen teilen wir ausdrücklich. Die über 36.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner belegen: Das mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP verabschiedete Hochschulgesetz schadet dem Wissenschaftsstandort NRW.

·Die Einschränkung der studentischen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte ist deutschlandweit beispiellos: In Nordrhein-Westfalen sind rund 27.000 studentische Hilfskräfte in der universitären Lehre und Forschung tätig – über die Einführung von Vertretungen für studentische Hilfskräfte

Περισσότερα

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 15/6/19
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Änderung des Einschulungs-Stichtags in NRW vom 30. September auf den 30. Juni!

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 15/2/19
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Nordrhein-Westfalen

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 31/12/18
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 20/9/18

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Bildung muss gebührenfrei sein – von der Kita bis zur Hochschule oder bis zum Meisterabschluss. Hierfür habe ich in den letzten Jahren immer gekämpft und deshalb setze ich mich als Mülheimer Landtagsabgeordnete, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen der SPD-Landtagsfraktion, auch weiterhin für gebührenfreie Kitas ein.

Zurzeit entscheidet vor allem der Wohnort darüber, wie viel Eltern für die Bildung und Betreuung ihrer Kinder bezahlen müssen. Während einige Kommunen bereits ab dem ersten Euro Gebühren erheben, werden Eltern andernorts erst ab einem größeren Einkommen zur Kasse gebeten oder gänzlich von Gebühren befreit. Das ist sozial ungerecht. Nicht die Finanzkraft der jeweiligen Kommune darf über die Gebührenhöhe bestimmen.

Περισσότερα

Γνωμοδότηση για την αναφορά Neuauflage der zentralen Prüfung 10 im Fach Englisch

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 20/5/17
Καμία απάντηση

Hannelore Kraft
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 14.05.2017
επανεκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Mülheim I
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Hannelore Kraft
Ιστοσελίδα: http://www.hannelore-kraft.de
Facebook: https://www.facebook.com/hannelorekraft
Twitter: https://twitter.com/HanneloreKraft
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα