Εκλεγμένος επρόσωπος Harald Pohle

Landtag Brandenburg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erschließungsbeiträge für erschlossene (!) Straßen sind ungerecht- Abschaffung sofort !

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 24.08.2020
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Worauf warten? Mehr Qualität und Beitragsfreiheit – JETZT!

  SPD, τελευταία έκδοση 16.10.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Sehr geehrte Damen und Herren,
  vielen Dank für die Aufforderung, zu der Petition „Worauf warten? Mehr Qualität und Bei-tragsfreiheit JETZT!“ Stellung zu beziehen.
  Lassen Sie mich eine kurze Bemerkung vorweg machen, die allgemeine Bedeutung hat für jedes wichtige Anliegen in unserer Gesellschaft und die Aufgaben von Regierung und Par-lament betreffen: Eine Betrachtung von Einzelanliegen führt, wie auch in diesem Fall, zu der Aussage, dass man das selbstverständlich jetzt ohne zu zögern im Sinne der Petition ent-scheiden müsste. Würden Regierung und Parlament nach diesem „Einzelfallprinzip“ ent-scheiden, so bliebe die Abwägung mit anderen wichtigen Angelegenheiten auf der Strecke. Die Schwierigkeit der Abwägung liegt darin, die Bedeutung aller

  Περισσότερα


Harald Pohle
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Prignitz I
Ιστοσελίδα: https://www.harald-pohle.de/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα