Εκλεγμένος επρόσωπος Horst Kortlang

Niedersächsischer Landtag σε Κάτω Σαξωνία

  Γνωμοδότηση για την αναφορά KiTas gegen das neue KiTa Gesetz in Niedersachsen

  FDP, τελευταία έκδοση 06.05.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Björn Försterling. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας FDP
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Ich teile Ihre Kritik an dem neuen Kita-Gesetz. Als FDP - Fraktion im Niedersächsischen Landtag befürchten wir, dass die Landesregierung mit dem geplanten Gesetz die Chance vertut, die frühkindliche Bildung in unserem Bundesland zukunftsgerecht aufzustellen. Der vorliegende Entwurf bleibt nicht nur weit hinter den Erwartungen zurück, sondern verschlechtert stellenweise sogar die Situation für Kinder, Eltern, Fachkräfte und Träger. Ein neues Kitagesetz ohne notwendigen zusätzlichen finanzielle Mittel bedeutet nur eins: Die Landesregierung macht ein Kitagesetz um des Gesetzes willen, nicht für die Kinder und die Bildungsqualität in Niedersachsen. Das kann in unseren Augen nicht der Anspruch von Politik sein. Viel mehr fordern wir konkrete Verbesserungen

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Einführung eines Unterrichtsfaches „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ in Niedersachsen

  FDP, τελευταία έκδοση 16.10.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Björn Försterling. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας FDP
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Als FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag begrüßen wir Initiativen, die eine zeitgemäße Bildung unserer Kinder und Jugendlichen zum Ziel haben. Wir vertreten die Meinung, dass die sich verändernde Lebensumwelt und -wirklichkeiten einen Platz in der informellen wie formellen Bildungen eines Jeden finden muss.

  Die Eigenverantwortlichkeit und die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe eines jeden einzelnen Menschen in unserem Land sind elementar abhängig von der Bildung. Als freie Demokraten wollen wir, dass jeder Schulabgänger in Deutschland in der Lage ist, selbstbestimmt zu handeln und Verantwortung für sein Leben, für das Leben seiner Familie und für die Gesellschaft zu übernehmen. Schulbildung soll insbesondere junge Menschen darauf

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Fridays for Future Niedersachsen / Klimaschutz. Jetzt!

  FDP, τελευταία έκδοση 03.07.2019

    Διαφωνώ.

  Ich teile Ihr Ansinnen die Klimaziele von Paris einzuhalten und in Deutschland als Vorbild voranzugehen. Dennoch lehne ich Ihre Petition ab, da ich die dort enthaltenen Forderungen als nicht geeignet einschätze, das Ziel realistisch zu erreichen:

  1.CO2 Nettonull bis 2035
  Dies ist kein Klimaziel aus dem Pariser Abkommen, sondern geht deutlich drüber hinaus. Nettonull im Jahr 2050 dürfte nach Berechnung der Experten das Pariser Klimaziel abbilden. Dies würde bedeuten, bezogen auf 1990, in den nächsten 15 Jahren eine Reduktion um ca. 60% zu erreichen (in den letzten 10 Jahren sind uns ca. 10% gelungen). Eine solche radikalste Lebensumstellung aller Bürger würde keinerlei Akzeptanz finden und damit den richtigen Ansatz die Klimaziele von Paris

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen zur Bekämpfung der Eichenprozessionsspinnner

  FDP, τελευταία έκδοση 07.03.2019

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας FDP
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Sehr geehrte Damen und Herren,
  wir als FDP-Fraktion unterstützen Ihre Petition voll und ganz. Die dramatische Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners muss zum Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger eingedämmt werden. Vor dem Hintergrund der teils sehr kostspieligen Bekämpfungsmethoden ist es legitim finanzielle Unterstützung vom Land zu fordern.
  Zu diesem Thema haben wir kürzlich eine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Die Antwort dazu steht noch aus. Die Anfrage lautet wie folgt:

  Landrat Andreas Ebel wird in der Gifhorner Rundschau vom 07.02.19 mit dem Satz „Das Land hat bisher keine finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt“ zitiert.
  In der Drs. 18/2136 wird auf Nachfrage nach dem konkreten Zeitplan, auf eine kartographische

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Auflösung der Pflegekammer Niedersachsen und Beendigung der Zwangsmitgliedschaften von Pflegekräften

  FDP
  πρόσφατα γραμμένο σε 11.01.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά #rettedeintheater - Keine Kulturwüste in Niedersachsen!

  FDP
  πρόσφατα γραμμένο σε 09.10.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Niedersachsen

  FDP
  πρόσφατα γραμμένο σε 26.06.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der Sonntags Flohmärkte

  FDP
  πρόσφατα γραμμένο σε 25.10.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Frau Ministerin, erhalten Sie unsere schulische Vielfalt und das Elternrecht auf freie Schulwahl!

  FDP, τελευταία έκδοση 26.05.2015

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Horst Kortlang
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
Εκλεγμένος (η) την: 15.10.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Wesermarsch
Αξίωμα: Fraktion (Europapolitischer Sprecher), , Fraktion (Medienpolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Kortlang
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα