Λαϊκή εκπρόσωπος Ines Saborowski

Sächsischer Landtag σε Σαξωνία

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Unverzügliche Wiedereröffnung der Musikschulen im Freistaat Sachsen

  CDU, τελευταία έκδοση 21.11.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Christian Hartmann. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Απέχω.

  (Technischer Fehler: Der Eintrag [Beschluss der Fraktion] ist in diesem Fall nicht zutreffend.)

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  im Namen meiner Fraktion möchte ich dazu folgende Stellungnahme abgeben: Sowohl der Facharbeitskreis unserer Fraktion als auch ich haben in den letzten Wochen sehr intensiv mit der Staatsregierung über die Wiedereröffnung der Musikschulen diskutiert. Im Rahmen des Parlamentsbeteiligungsverfahrens zur Neufassung der Corona-Schutzverordnung hat unser Arbeitskreis Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus in seiner Stellungnahme noch einmal deutlich gemacht, dass er die Öffnung der Musikschulen empfiehlt. In der heutigen Kabinettssitzung hat man sich schließlich auf den Kompromiss geeinigt, die Musikschulen

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kindergarten free of charge for all - abolish pre-school fees!

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 26.10.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kostenfreie Kinderbetreuung - Kita-Gebühren abschaffen in Sachsen

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 26.10.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Für eine bewegte Schulzukunft unserer Kinder und Jugendlichen

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 09.03.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Begrenzung der Wolfspopulation

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 28.10.2017
  Καμία απάντηση


Ines Saborowski
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 31.08.2014
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Chemnitz 3
Αξίωμα: Präsidium (Mitglied)
Ιστοσελίδα: https://www.ines-saborowski-richter.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition