Λαϊκή εκπρόσωπος Kerstin Kassner

Deutscher Bundestag σε Γερμανία - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Änderung des §6 StVG - Gesetzesbeschluss zum Straßenverkehrsgesetz - Drucksache 432/21

  DIE LINKE.
  πρόσφατα γραμμένο σε 19.08.2021
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά #proparents, BRIGITTE und ELTERN fordern: Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal ins AGG!

  DIE LINKE., τελευταία έκδοση 29.07.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Susanne Ferschl. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE.
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  DIE LINKE. Setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der Menschen frei von Diskriminierung leben können. Grundsätzlich wollen wir Eltern besser schützen, so fordern wir einen bessern Kündigungsschutz für Eltern bis zur Vollendung des 7.Lebensjahrs des Kindes, eine veränderte Regelung bei den Kinderkrankentagen und einen zehn tägigen Elternschutz nach Geburt eines Kindes für den weiteren Elternteil. Dafür unterstützten wir aktiv die Gleichbehandlung von Frauen und Familien. Elternschaft beziehen wir dabei immer auf die betreffenden Personen und versuchen sie mit ihren verschiedenen Identitäten in den Blick zu nehmen. Deshalb fordern wir unter anderem einen besseren Schutz von Frauen in der Arbeitswelt, durch beispielsweise Quoten, 30 Stundenwochen

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Einschränkung der Flexibilität von Verhinderungspflege durch die Pflegereform 2021!

  DIE LINKE., τελευταία έκδοση 21.05.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Wir als Linksfraktion unterstützen die Petition voll und ganz. Denn wir wissen: für viele Familien und Angehörige ist die stundenweise Verhinderungspflege die einzige Entlastung, da nicht genügend Ersatzpflegeangebote für längere Zeiträume zur Verfügung stehen.

  DIE LINKE hat in dieser Wahlperiode klar gefordert, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Entlastungsbudget umzusetzen. dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/196/1919639.pdf

  Unser diesbezüglicher Antrag wurde jedoch gestern im Gesundheitsausschuss von allen Parteien außer den Grünen abgelehnt.

  DIE LINKE will nicht nur, dass alle Leistungsansprüche flexibel, am Bedarf des zu Pflegenden und seiner Angehörigen ausgerichtet, genutzt werden können, sondern will auch die Unterstützungsangebote

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir fordern einen strikten Lockdown gegen die dritte Welle. Jetzt.

  DIE LINKE.
  πρόσφατα γραμμένο σε 28.04.2021
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Schutz vor Kinderpornographie & sexueller Gewalt #KinderSchützen #BetroffeneStützen

  DIE LINKE., τελευταία έκδοση 07.01.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Petra Sitte. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE.
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Den Forderungen Ihrer Petition kann ich mich anschließen.
  Aus Sicht der LINKEN muss die Prävention beim Schutz vor sexuellem Kindesmissbrauch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Hierzu gehören aus unserer Sicht mehrere Säulen. Erstens müssen wir die Kinder selbst stärken. Denn Kinder, die wissen und die erlernen, dass sie Rechte haben, werden schwerer zu Opfern. Zweitens brauchen wir eine noch bessere Sensibilisierung von Erzieher:innen, von Lehrer:innen und von Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe. Gerade weil Täter:innen häufig aus dem näheren Umfeld der Kinder kommen, sind Schule und Kita so wichtig. Drittens brauchen wir eine bessere Ausstattung der Kinder- und Jugendhilfe. Die Jugendämter sind personell völlig unterbesetzt.

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά ARTENSCHUTZ INS GRUNDGESETZ - Biodiversität und Ökosystemleistungen erhalten!

  DIE LINKE.
  πρόσφατα γραμμένο σε 04.04.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Digital-KITA? - NEIN! // Ja zu konstruktiven Bildungsinvestitionen!

  DIE LINKE., τελευταία έκδοση 20.03.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Natürlich müssen Kinder Medienkompetenz erlernen. Doch das muss vor allem maßvoll geschehen. Eine übermäßige Fixierung auf digitale Medien und Endgeräte ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Kinder im Vorschulalter sollen weiterhin vor allem im freien Spielen und dem Kontakt mit anderen Kindern lernen und Kompetenzen erwerben. Daher stimme ich dem Anliegen der Petition überwiegend zu.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Staudurchfahrung für Motorräder per Gesetzesänderung legalisieren

  DIE LINKE.
  πρόσφατα γραμμένο σε 26.05.2015
  Καμία απάντηση

Kerstin Kassner - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: DIE LINKE.
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE.
Εκλεγμένος (η) την: 24.09.2017
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I
Αξίωμα: Fraktion (Kommunalpolitische Sprecherin), Fraktion (Tourismuspolitische Sprecherin)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Kerstin Kassner
Ιστοσελίδα: https://www.kerstin-kassner.de
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Kerstin-Kassner/466634533412585
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα