Εκλεγμένος επρόσωπος Sören Pellmann

Deutscher Bundestag σε Γερμανία

Μέλος των Επιτροπών:

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Sofortige Abschaffung der Maskenpflicht an allen Schulen!

  DIE LINKE.
  πρόσφατα γραμμένο σε 14.01.2022
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Änderung des §6 StVG - Gesetzesbeschluss zum Straßenverkehrsgesetz - Drucksache 432/21

  DIE LINKE.
  πρόσφατα γραμμένο σε 19.08.2021
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά #proparents, BRIGITTE und ELTERN fordern: Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal ins AGG!

  DIE LINKE., τελευταία έκδοση 29.07.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Susanne Ferschl. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE.
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  DIE LINKE. Setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der Menschen frei von Diskriminierung leben können. Grundsätzlich wollen wir Eltern besser schützen, so fordern wir einen bessern Kündigungsschutz für Eltern bis zur Vollendung des 7.Lebensjahrs des Kindes, eine veränderte Regelung bei den Kinderkrankentagen und einen zehn tägigen Elternschutz nach Geburt eines Kindes für den weiteren Elternteil. Dafür unterstützten wir aktiv die Gleichbehandlung von Frauen und Familien. Elternschaft beziehen wir dabei immer auf die betreffenden Personen und versuchen sie mit ihren verschiedenen Identitäten in den Blick zu nehmen. Deshalb fordern wir unter anderem einen besseren Schutz von Frauen in der Arbeitswelt, durch beispielsweise Quoten, 30 Stundenwochen

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Einschränkung der Flexibilität von Verhinderungspflege durch die Pflegereform 2021!

  DIE LINKE., τελευταία έκδοση 20.05.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Susanne Ferschl. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE.
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  "Wir unterstützen die Petition voll und ganz. Denn wir wissen: für viele Familien und Angehörige ist die stundenweise Verhinderungspflege die einzige Entlastung, da nicht genügend Ersatzpflegeangebote für längere Zeiträume zur Verfügung stehen.
  DIE LINKE hat in dieser Wahlperiode klar gefordert, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Entlastungsbudget umzusetzen. dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/196/1919639.pdf
  Unser diesbezüglicher Antrag wurde jedoch gestern im Gesundheitsausschuss von allen Parteien außer den Grünen abgelehnt.
  DIE LINKE will nicht nur, dass alle Leistungsansprüche flexibel, am Bedarf des zu Pflegenden und seiner Angehörigen ausgerichtet, genutzt werden können, sondern will auch die Unterstützungsangebote erweitern. Der

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir fordern einen strikten Lockdown gegen die dritte Welle. Jetzt.

  DIE LINKE.
  πρόσφατα γραμμένο σε 28.04.2021
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Schutz vor Kinderpornographie & sexueller Gewalt #KinderSchützen #BetroffeneStützen

  DIE LINKE., τελευταία έκδοση 07.01.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Petra Sitte. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE.
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Den Forderungen Ihrer Petition kann ich mich anschließen.
  Aus Sicht der LINKEN muss die Prävention beim Schutz vor sexuellem Kindesmissbrauch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Hierzu gehören aus unserer Sicht mehrere Säulen. Erstens müssen wir die Kinder selbst stärken. Denn Kinder, die wissen und die erlernen, dass sie Rechte haben, werden schwerer zu Opfern. Zweitens brauchen wir eine noch bessere Sensibilisierung von Erzieher:innen, von Lehrer:innen und von Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe. Gerade weil Täter:innen häufig aus dem näheren Umfeld der Kinder kommen, sind Schule und Kita so wichtig. Drittens brauchen wir eine bessere Ausstattung der Kinder- und Jugendhilfe. Die Jugendämter sind personell völlig unterbesetzt.

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά ARTENSCHUTZ INS GRUNDGESETZ - Biodiversität und Ökosystemleistungen erhalten!

  DIE LINKE.
  πρόσφατα γραμμένο σε 04.04.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Digital-KITA? - NEIN! // Ja zu konstruktiven Bildungsinvestitionen!

  DIE LINKE.
  πρόσφατα γραμμένο σε 20.03.2018
  Καμία απάντηση


Sören Pellmann
κόμμα: DIE LINKE.
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE.
Εκλεγμένος (η) την: 24.09.2017
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Leipzig II
Αξίωμα: Fraktion (Landesgruppensprecher), Fraktion (Inklusionspolitischer Sprecher), Fraktion (Sprecher für Menschen mit Behinderung)
Ιστοσελίδα: https://www.soeren-pellmann.de
Twitter: https://twitter.com/LINKEPELLI
Facebook: https://www.facebook.com/Linkepelli
Instagram: https://www.instagram.com/soerenpellmann/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα