Μετανάστευση

Brandenburg hat Platz - Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete JETZT

Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag Brandenburg
1.922 Υποστηρικτές 1.421 σε Βραδεμβούργο
16% του 8.700 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε Μαΐου 2020
 2. Συλλογή ακόμα 17 ημέρες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

english translation: https://www.potsdam-konvoi.de/politische-aspekte/brandenburg-hat-platz-landesaufnahmeprogramm-fuer-gefluechtete-jetzt/

Wir fordern die Landesregierung dringend dazu auf, endlich Verantwortung zu übernehmen und ein Landesaufnahmeprogramm für die sofortige Evakuierung von mindestens 2000 besonders Schutzbedürftigen aus den EU-Elendslagern auf den griechischen Inseln zu initiieren.

Die menschenrechtswidrigen Zustände an den Außengrenzen sind politisch gewollt und ein Teil der Abschreckungs- und Abschottungsstrategie der Europäischen Union. Trotz der großen Hilfs- und Aufnahmebereitschaft von zahlreichen Kommunen und immer mehr "Sicheren Häfen“ blockiert das Bundesinnenministerium die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Menschen.

Wer auf grünes Licht von Horst Seehofer wartet, wartet vergebens und beteiligt sich an unterlassener Hilfeleistung. Entschlossenes Handeln auf Landesebene ist nun dringend erforderlich. Den Bundesländern steht durch die im Grundgesetz verankerte Eigenstaatlichkeit das Recht zu, besonders schutzbedürftige Personen aus den Lagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen. Mehrere rechtliche Gutachten hierzu wurden bereits veröffentlicht. (siehe unten)

Deshalb fordern wir die Brandenburger Landesregierung auf, sofort ein Landesaufnahmeprogramm zu starten für die Aufnahme von mindestens 2000 geflüchteten unbegleiteten Minderjährigen und weiteren akut schutzbedürftigen Personen. In Berlin und Thüringen gibt es entsprechende Beschlüsse und das Land Berlin klagt aktuell gegen das Bundesinnenministerium.

Ein solches Engagement fordern wir auch für Brandenburg!

Diverse Lippenbekenntnisse gab es schon viele, doch Worte retten keine Leben. Es muss jetzt gehandelt werden.

Evakuiert die Menschen aus den griechischen Flüchtlingslagern!

Landesaufnahmeprogramm JETZT! 

 #LeaveNoOneBehind #BRBhatPlatz

Gutachten:

*Gutachten von Helene Heuser, Juristin an der Uni Hamburg, zur Zulässigkeit der Aufnahme von Schutzsuchenden durch die Bundesländer aus EU-Mitgliedstaaten: https://www.jura.uni-hamburg.de/lehrprojekte/law-clinics/refugee-law-clinic/forschungsprojekt-staedte-der-zuflucht/gutachten-landesaufnahme.pdf 

*Nach einem im Auftrag der Grünen erstellten Gutachten könnten die Bundesländer Geflüchtete von den griechischen Inseln aufnehmen: https://www.rnd.de/politik/fluchtlinge-in-griechenland-bundeslander-durfen-menschen-aufnehmen-OJGPU4CGJBEZBL5H4ETFXNHNGM.html

*Dr. Wolfram Hertel/ Dr. Ulrich Karpenstein, Berlin: Humanitäre Landesaufnahme und der Bund-zur Reichweite des „Einvernehmens“ des Bundesinnenministeriums gemäß §23 I des Aufenthaltsgesetzes: https://www.zar.nomos.de/fileadmin/zar/doc/Aufsatz_ZAR_15_11-12.pdf

Αιτιολόγηση

Brandenburg hat Platz

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Tanja Ballerstedt από Potsdam
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Ja,packt die Leute nach Brandenburg.In ein Land mit bundesweit einmaliger Willkommenskultur. Bitte dabei nicht vergessen:Die Finanzierung.Brandenburg bezieht 1/2 Mrd.über den Länderfinanzausgleich.Also: für die Brandenburger Steuern und Abgaben mal ordendlich rauf! Damit die,die was wollen,auch dafür zahlen.

Wieso nur von den griechischen Inseln (von da kommen Migranten, die teilweise mehrere Jahre unbehelligt in der Türkei gelebt haben), errichtet doch Luftbrücken aus allen Teilen der Welt und holt sie zu Euch nach Brandenburg. Aufkommen müsst Ihr dann freilich auch für die Menschen und nicht Geld vom Bund fordern

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • στον/-ην/-ο 26.04.2021

  Kein Mensch hat verdient, was die Flüchtlinge ertragen müssen.

 • στον/-ην/-ο 08.04.2021

  Sie ost einer der vielen notwendigen SAchritte, um die menschenrechtswidrige Flüchtlingspolitik der EU zu ändern

 • Hannah Stork Pforzheim

  στον/-ην/-ο 21.03.2021

  Weil dadurch bessere Bedingungen geschaffen werden, der Beruf attraktiver wird. Die Betreuung und Bildung unserer Kinder muss Priorität bekommen!

 • στον/-ην/-ο 11.03.2021

  Ein Akt der Nächstenliebe!

 • στον/-ην/-ο 21.02.2021

  Menschenrechte weltweit!

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/brandenburg-hat-platz-landesaufnahmeprogramm-fuer-gefluechtete-jetzt/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Μετανάστευση

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition