Περιοχή: Σαξωνία
Περιβάλλον

Kies raus, Müll rein - Wir sagen NEIN ! Stoppt Deponiepläne in der Kiesgrube Gablenz

Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des sächsischen Landtags
3.122 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Απριλίου 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 10.12.2019
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Im ausgebeuteten Kiestagebau Gablenz ist eine Deponie für Bauschutt, Mineralwollabfälle und asbesthaltige Materialien mit einem Füllvolumen von 1 Million Kubikmeter und 20 meter hoher Halde geplant. Die Kiesgrube befindet sich auf einer Anhöhe und würde mit Halde den höchsten Punkt der Umgebung darstellen. Bei Starkregen begünstigt dies durch die Versiegelung der Fläche extreme Hochwassergefahr. Während der gesamten Bauphase ist mit Staubemmissionen und deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Durch den gesamten Ort Gablenz führt eine Bundestsraße als Autobahnzubringer zur A4 mit ca 10000 Durchfahrten pro Tag. Sorgen bereitet uns auch der Eintrag von Schadstoffen ins Grundwasser und in das angrenzende Landschaftsschutzgebiet "Paradiesgrund" im Tal.

Nach Bergbaurecht ist eine Rekultivierung zur Ackerfläche vorgesehen. Wir plädieren dafür, die Grube zu renaturieren und zu einer ökologischen Bildungsstätte mit Einbindung in die vorhandene Infrastruktur zu entwickeln.

"Das grüne Revier an der A4 " sollte Begegnungsstätte für Naturfreunde, Wanderer und Familien sowie Schulen und Kitas werden, die dort u.a. beobachten können, wie sich Flora und Fauna neu entwickeln. Gleichzeitig würde dem Betreiber dadurch die Erdverfüllung erspart bleiben und er hätte so die Möglichkeit, einen Beitrag zum sozial- ökologischen Ausgleich des weiteren Kiesabbaus im Umfeld zu leisten. Von der naturnahen Nachnutzung der Grube könnten so alle Betroffenen profitieren.

Αιτιολόγηση

Nur gemeinsam sind wir stark. Unsre Dörfer und Kleinstädte im ländlichen Raum sollen immer attraktiver werden. Dazu gehört ein Umweltbewußtsein von Kindesbeinen an, das erst entwickelt werden muß. Dafür brauchen Kinder Vorbilder. Mit Tatkraft, Unternehmergeist und Ideenreichtum wollen wir diese Entwickluung aktiv mitgestalten. Viele kleine Teile ergeben ein Ganzes. Sei auch Du ein Teil davon und unterstütze uns mit Deiner Stimme!

weitere Informationen über Aktuelles unter https://www.mein-gablenz.de

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Manja Clemen από Crimmitschau
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

wir haben in unserer Region bereits genügend mit Altlasten zu kämpfen, des weiteren muß die Quallität von Grund-u.Trinkwasser auch in Zukunft gewährleistet sein.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition