Koleksionet aktuale — Gjermani

Këto nisma mund të jenë të nënshkruara aktualisht. Renditur nga numri i nënshkrimeve.

1 148 nënshkrimet
152 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani