Petice v Německo

Oznámení o nových peticích v Německo

Dejte mi vědět o nových peticích v této oblasti.
Souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude uložena za účelem předání peticí. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat.


Německo kontrola petice

Jak otevřené a transparentní jsou webové stránky Německo ?

Informuje o možnostech účasti

Odeslat petici online

Veřejný přístup ke všem předloženým peticím

Petice v částech Německo

Svobodné hanzovní město Brémy (810) Severní Porýní-Vestfálsko (514) Porýní-Falc (363) Bádensko-Württembersko (333) Durynsko (323) Bavorsko (303) Hamburk (248) Dolní Sasko (247) Hesensko (214) Šlesvicko-Holštýnsko (213) Sasko (188) Berlín (187) Mnichov (154) Kolín nad Rýnem (135) Frankfurt nad Mohanem (128) Sasko-Anhaltsko (107) Lipsko (93) Drážďany (89) Braniborsko (86) Sársko (81) Stuttgart (71) Meklenbursko-Přední Pomořansko (69) Hannover (67) Kiel (61) Freiburg im Breisgau (58)
základní informace o hotelu
Zvolený zástupce : Bundeskanzlerin Angela Merkel
obyvatelstvo : 83.190.556
oprávněn hlasovat : ~ 62.000.000
kvorum data
kvorum petice: (hlasy)    50.000
petice : (Podpisy) nicht zulässig
referendum : (hlasy) nicht zulässig
ústavě : (hlasy) nicht zulässig
kontakt
webové stránky : http://www.bundestag.de/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
Parlament : Seznam poslanců
Veřejné petice : https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition
Petiční formuláře online : https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen/einzeln.html
Petice písemně na poštovní adresu : Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
11011 Berlin
E-mail : post.pet@bundestag.dePřipomínky k otevřené petici Es ist 2020. Catcalling sollte strafbar sein.
Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition ist eine freie und gemeinnützige Plattform, auf der Bürger ein gemeinsames Anliegen öffentlich machen, sich organisieren und in den Dialog mit der Politik treten.

openPetition International