Petice v Německo

Oznámení o nových peticích v Německo

Dejte mi vědět o nových peticích v této oblasti.
Souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude uložena za účelem předání peticí. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat.


Německo kontrola petice

Jak otevřené a transparentní jsou webové stránky Německo ?

Informuje o možnostech účasti

Odeslat petici online

Veřejný přístup ke všem předloženým peticím

Petice v částech Německo

Svobodné hanzovní město Brémy (904) Severní Porýní-Vestfálsko (455) Porýní-Falc (387) Durynsko (369) Bádensko-Württembersko (329) Bavorsko (243) Dolní Sasko (238) Hamburk (236) Šlesvicko-Holštýnsko (232) Hesensko (195) Sasko (183) Mnichov (161) Berlín (155) Kolín nad Rýnem (147) Norimberk (112) Sasko-Anhaltsko (108) Frankfurt nad Mohanem (106) Lipsko (91) Braniborsko (88) Drážďany (80) Sársko (78) Meklenbursko-Přední Pomořansko (74) Stuttgart (71) Freiburg im Breisgau (59) Kiel (57)
základní informace o hotelu
Zvolený zástupce : Bundeskanzlerin Angela Merkel
obyvatelstvo : 83.129.285
oprávněn hlasovat : ~ 62.000.000
kvorum data
kvorum petice: (hlasy)    50.000
petice : (Podpisy) nicht zulässig
referendum : (hlasy) nicht zulässig
ústavě : (hlasy) nicht zulässig
kontakt
webové stránky : http://www.bundestag.de/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
Parlament : Seznam poslanců
Veřejné petice : https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition
Petiční formuláře online : https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen/einzeln.html
Petice písemně na poštovní adresu : Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
11011 Berlin
E-mail : post.pet@bundestag.de


Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní