Ψηφίσματα στην Deutschland

Benachrichtigung über neue Petitionen in Deutschland

Informieren Sie mich über neue Petitionen in dieser Region.
Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse für den Zweck der Weiterleitung von Petitionen gespeichert wird. Dieser Einwilligung kann ich jederzeit widersprechen.


Deutschland Έλεγχος ψηφίσματος

Πόσο ανοικτές και διαφανείς είναι οι ιστοσελίδες του Deutschland?

Πληροφορεί για τις δυνατότητες συμμετοχής

Δυνατή η κατάθεση του ψηφίσματος ηλεκτρονικά

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υποβληθέντα ψηφίσματα.


Ψηφίσματα σε μέρη από Deutschland

Bremen (621) Nordrhein-Westfalen (454) Bayern (423) Berlin (391) Baden-Württemberg (307) Rheinland-Pfalz (304) Thüringen (237) Hamburg (229) Niedersachsen (213) Hessen (202) Sachsen (173) München (158) Schleswig-Holstein (157) Köln (153) Frankfurt am Main (128) Sachsen-Anhalt (94) Leipzig (87) Brandenburg (84) Dresden (82) Stuttgart (80) Saarland (70) Hannover (69) Freiburg im Breisgau (65) Düsseldorf (62) Halle (Saale) (61)
Βασικές πληροφορίες:
Gewählter Vertreter: Bundeskanzlerin Angela Merkel
Einwohner: 81.879.976
Wahlberechtigt: ~ 61.000.000
Δεδομένα απαρτίας
Απαρτία ψηφίσματος: (ψήφους)    50.000
Πρόταση για δημοψήφισμα με συλλογή υπογραφών σε ομοσπονδιακό επίπεδο (Volksbegehren): (υπογραφές) nicht zulässig
Δημοψήφισμα με συλλογή υπογραφών σε ομοσπονδιακό επίπεδο (Volksentscheid): (ψήφους) nicht zulässig
Αναθεώρηση του Συντάγματος: (ψήφους) nicht zulässig
Πληροφορίες επικοινωνίας
ιστοσελίδα: http://www.bundestag.de/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
Κοινοβούλιο:: Liste der Parlamentarier
Δημόσια ψηφίσματα: https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition
Online-Formular Petitionen: https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen/einzeln.html
Petition schriftlich an Postadresse: Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Email: post.pet@bundestag.de


Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden