Ψηφίσματα στην Γερμανία

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Γερμανία

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.

18.265 Υπογραφές
46 ημέρες υπόλοιπο
13.502 Υπογραφές
91 ημέρες υπόλοιπο
9.612 Υπογραφές
137 ημέρες υπόλοιπο

Βασικές πληροφορίες:

Εκλεγμένος εκπρόσωπος
Bundeskanzler Olaf Scholz
Κάτοικος
84.358.845
Δικαίωμα ψήφου
~ 63.000.000

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ιστοσελίδα
http://www.bundestag.de/
Ηλεκτρονική φόρμα αναφοράς
https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen/einzeln.html
Έγγραφη αναφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
11011Berlin
Διεύθυνση email
post.pet@bundestag.de
Καμία απάντηση: 673 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 43
Απόψεις για την openPetition Gestaffelter Mutterschutz nach Fehlgeburten
Καμία απάντηση: 708 / Διαφωνώ: 4 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 4
Απόψεις για την openPetition Sofortige Abschaffung der Maskenpflicht an allen Schulen!

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα