Petície v Nemecko

Oznamovanie nových petícií v Nemecko

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


Nemecko Kontrola petície

Ako otvorené a transparentné sú webové stránky Nemecko?

Poskytuje informácie o možnostiach spoluúčasti

Možno predložiť petíciu

Prístup verejnosti ku všetkým predloženým petíciám

Petície v častiach Nemecko

Brémy (904) Severné Porýnie-Vestfálsko (455) Porýnie-Falcko (387) Durínsko (369) Bádensko-Württembersko (329) Bavorsko (243) Dolné Sasko (238) Hamburg (236) Šlezvicko-Holštajnsko (232) Hesensko (195) Sasko (183) Mníchov (161) Berlín (155) Kolín nad Rýnom (147) Norimberg (112) Sasko-Anhaltsko (108) Frankfurt nad Mohanom (106) Lipsko (91) Brandenbursko (88) Drážďany (80) Sársko (78) Meklenbursko-Predpomoransko (74) Stuttgart (71) Freiburg im Breisgau (59) Kiel (57)
Základné informácie
Zvolený zástupca : Bundeskanzlerin Angela Merkel
Obyvatelia: 83.129.285
oprávnený hlasovať : ~ 62.000.000
kvórum
oPetition kvorum: (Spravne)    50.000
Referendum: (Podpisy) nicht zulässig
Referendum: (Spravne) nicht zulässig
Ústavná zmena : (Spravne) nicht zulässig
kontaktné údaje
webová stránka: http://www.bundestag.de/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
snemovňa parlamentu : Zoznam poslancov
Verejné petície : https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition
Online formulár: https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen/einzeln.html
Písomná petícia na poštovú adresu : Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
11011 Berlin
e-mail: post.pet@bundestag.de


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz