Petície v Nemecko

Oznamovanie nových petícií v Nemecko

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


Nemecko Kontrola petície

Ako otvorené a transparentné sú webové stránky Nemecko?

Poskytuje informácie o možnostiach spoluúčasti

Možno predložiť petíciu

Prístup verejnosti ku všetkým predloženým petíciám

Petície v častiach Nemecko

Brémy (812) Severné Porýnie-Vestfálsko (514) Porýnie-Falcko (363) Bádensko-Württembersko (333) Durínsko (323) Bavorsko (304) Hamburg (248) Dolné Sasko (247) Hesensko (214) Šlezvicko-Holštajnsko (214) Sasko (188) Berlín (187) Mníchov (154) Kolín nad Rýnom (135) Frankfurt nad Mohanom (128) Sasko-Anhaltsko (107) Lipsko (93) Drážďany (89) Brandenbursko (86) Sársko (81) Stuttgart (71) Meklenbursko-Predpomoransko (69) Hannover (67) Kiel (61) Freiburg im Breisgau (58)
Základné informácie
Zvolený zástupca : Bundeskanzlerin Angela Merkel
Obyvatelia: 83.190.556
oprávnený hlasovať : ~ 62.000.000
kvórum
oPetition kvorum: (Spravne)    50.000
Referendum: (Podpisy) nicht zulässig
Referendum: (Spravne) nicht zulässig
Ústavná zmena : (Spravne) nicht zulässig
kontaktné údaje
webová stránka: http://www.bundestag.de/
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
snemovňa parlamentu : Zoznam poslancov
Verejné petície : https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition
Online formulár: https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen/einzeln.html
Písomná petícia na poštovú adresu : Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
11011 Berlin
e-mail: post.pet@bundestag.de


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International