Petície v Nemecko

Oznamovanie nových petícií v Nemecko

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


Základné informácie

Zvolený zástupca
Bundeskanzler Olaf Scholz
Obyvatelia
84 270 625
oprávnený hlasovať
~ 63.000.000

kvórum

oPetition kvorum (Spravne)
50 000
Referendum (Podpisy)
nicht zulässig
Referendum (Spravne)
nicht zulässig
Ústavná zmena (Spravne)
nicht zulässig

kontaktné údaje

Webová stránka
http://www.bundestag.de/
Snemovňa parlamentu
Zoznam poslancov
Písomná petícia na poštovú adresu
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
11011Berlin
E-mailová adresa
post.pet@bundestag.de

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz